Archiv

ROK 2024

Výzva k podání nabídky: Nositelné kamery pro přepravní kontrolu

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podání nabídky: Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podání nabídky: Financování nákupu 33 parciálních trolejbusů Dopravního podniku Ústí nad Labem a.s.

 • Odkaz na výzvu zde

Výzva k podání nabídky: Pořízení užitkových elektromobilů II

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podání nabídky: Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústí nad Labem II - dodávky

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podání nabídky: Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústí nad Labem II - montáže

 • Odkaz na zakázku zde

ROK 2023

Nabídka prodeje: 2 ks - Trolejbus 22Tr

 • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. nabízí k prodeji 2ks trolejbusů
 • Nabídka ke stažení zde

Výzva k podání nabídky: Pořízení užitkových elektromobilů

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podá ní nabídky: Nákup 10 ks autobusů kategorie 12 m

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podání nabídky: OPRAVA STŘECHY - VÝMĚNA SVĚTLÍKŮ NA OBJEKTU OPRAVNY TROLEJBUSŮ na p.č. 898/75 v k.ú. Všebořice

 • Výzva k podání nabídky oprava střechy ke stažení zde - opraven datum prohlídky objektu na 2. 5. 2023

 • Smlouva o dílo ke stažení zde

 • Položkový rozpočet zadání ke stažení zde

 • Podklady VZ – tam projektová dokumentace ke stažení zde

 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zde

Výzva k podání nabídky: Nákup 5 ks autobusů kategorie 18 m a 10 ks autobusů kategorie 12 m

Výzva k podání nabídky: Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podání nabídky: Dodávka 3 ks serverů včetně SW a licencí pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

 • Odkaz na zakázku zde
 • Odkaz na technickou specifikaci zde

Výzva k podání nabídky: Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty

 • Odkaz na zakázku zde

Veřejná zakázka - Výstavba zázemí pro řidiče TBUS a středisko Trolejbusová doprava

 • Odkaz na zakázku zde

ROK 2022

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku 
Projekční práce, inženýrská činnost a autorský dozor pro stavbu TTV Výstupní, Ústí nad Labem

 • Odkaz na zakázku zde

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku 
Dodávka mobilních radiostanic - zde

 • Kupní smlouva - zde
 • Krycí list -  zde
 • Čestné prohlášení - zde
 • Seznam významných dodávek - zde
 • Technická specifikace - zde
 • Rozpočet - zde

Výzva k podání nabídka na Rekonstrukci sociálního zařízení 2.-4.NP - zde

Výzva k podání nabídky na Rozšíření parkoviště pro osobní automobily 
na p.p.č.402/1; 402/2 a 402/3 v k.ú. Všebořice - zde

 • Smlouva o dílo - zde
 • PD - zde
 • Kalkulační list - zde

Veřejná zakázka na uzavření Rámcové dohody na dodávku až 33ks parciálních trolejbusů - otevřena 27.6.2022

 • odkaz na zakázku - zde
   

Výzva k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na dodání Autoplošiny
pro správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení

 • Výzva k podání nabídky - zde
 • Vzor kupní smlouva - zde
 • Technická specifikace - zde

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku - Úklid vozidel MHD

 • Výzva k podání nabídky - zde
 • Vzor krycího listu - zde
 • Nástroj pro výpočet nabídkové ceny - zde
 • Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - zde
 • Vzor seznamu významných služeb - zde
 • Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb včetně příloh - zde
  • přílohy - zde

Poptávkové řízení - dodávka protektorů a pneumatik

 • Výzva k podání nabídky - zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodávka a montáž Fotovoltaické elektrárny na objektu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. na adrese Jateční 426, Ústí nad Labem"

 • Výzva k podání nabídky - zde
 • Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - zde
 • Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - zde
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - zde
 • Příloha č. 4 - Krycí list - zde
 • Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek - zde

ROK 2021

Výzva k podání nabídky na „Dodávku nové nůžkové montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém vedení"

 • Výzva k podání nabídek - zde
 • Příloha č. 1 Kupní smlouva - zde

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Auditorské služby spočívající v ověření účetní závěrky a výroční zpráv

 • Výzva k podání nabídek - zde
 • Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky - zde
 • Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - zde
 • Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů - zde
 • Příloha č. 4 - Závazný vzor smlouvy o provedení auditu - zde

Výzva k podání nabídek na "uzavření kupní smlouvy k objektu (nemovitá věc) - dočasná stavba ev. č. 5409 na pozemku cizího vlastníka (bývalá prodejna MHD na Masarykově ulici v Ústí nad Labem)"

 • Dokumentace zde.
 • Příloha č.1 zde.
 • Příloha č.2 zde.
 • Příloha č.3 zde.
 • Příloha č.4 zde.

ROK 2020

Projekční práce, inženýrská činnost a autorský dozor pro rekonstrukci budovy údržby BUS

 • Výzva k podání nabídek zde.
 • Architektonická studie zde.
 • Statické posouzení zde.
 • Smlouva o dílo zde.
 • Vzor krycího listu zde.
 • Dodatečné informace č.1 zde.

Výzva k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na dodání autoplošiny pro údržbu veřejného osvětlení.

 • Bližší informace zde.
 • Technická specifikace zde.
 • Kupní smlouva zde.

ROK 2018

Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG II

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Technická specifikace ( DOC , PDF )
 • Smlouva ( DOC , PDF )
 • Čestné prohlášení zde.
 • Krycí list zde.
 • Schema kabeláže vozidel zde.
 • Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů II

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Technická specifikace ( DOC , PDF )
 • Smlouva ( DOC , PDF )
 • Čestné prohlášení zde.
 • Krycí list zde.
 • Schema kabeláže vozidel zde.
 • Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
 • Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.

Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Technická specifikace ( DOC , PDF )
 • Smlouva ( DOC , PDF )
 • Čestné prohlášení zde.
 • Krycí list zde.
 • Schema kabeláže vozidel zde.
 • Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
 • Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 zde.
 • Změna zadávací dokumentace č.2 zde.
 • Návrh smlouvy (porovnávací verze) zde.
 • Návrh smlouvy (DOCPDF).
 • Písemná zpráva zadavatele zde.

Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG o délce 8 m

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Technická specifikace (doc pdf).
 • Smlouva (doc ,pdf).
 • Čestné prohlášení zde.
 • Krycí list zde.
 • Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.

ROK 2017

Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL a.s.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Editovatelné přílohy zde.
 • Přílohy ZD zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1 zde.
 • Dodatečná informace Č.1 zde.
 • Elektroinstalace zde.
 • Hromosvod zde.
 • Dodatečná informace Č.2 zde.
 • Sníženi energetické náročnosti budov DPmUL oprava v.1_170131 zde.
 • Protokol TZUS o přítomnosti azbestu zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2 zde.
 • Dodatečná informace Č.3 zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3 zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
 • Příloha č.1 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
 • Příloha č.2 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
 • Příloha č.3 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
 • Příloha č.4 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
 • Příloha č.5 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.5 zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.6 zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7 zde.
 • Příloha č.1 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7 zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.8 zde.
 • VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.9 zde.
 • Dodatečná informace Č.4 zde.
 • Příloha č.1 k dodatečné informaci Č.4 zde.
 • Příloha č.2 k dodatečné informaci Č.4 zde.
 • Příloha č.3 k dodatečné informaci Č.4 zde.
 • Dodatečná informace Č.5 zde.
 • UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ zde.

Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL a.s. - OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Zadávací dokumentace + přílohy zde.
 • Dodatečná informace č.1 zde.
 • Topný systém zde.
 • Vysvětlení ZD č.1 zde.
 • Rekapitulace stavby - oprava zde.
 • Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek zde.

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Auditorské služby spočívající v ověření účetní závěrky a výroční zprávy

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Krycí list zde.
 • ČP Základní kvalifikační předpoklady zde.
 • ČP Technické kvalifikační předpoklady zde.
 • Vysvětlení k zadávacím podmínkám č.1 zde.
 • Příloha č. 1 k vysvětlení č.1 - ČP Technické kvalifikační předpoklady zde.

Výzva k podání nabídek do soutěže o nejvhodnější nabídku
Právní služby poskytované advokátem spočívající v externím poradenství a částečném osobním působením u klienta

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Krycí list zde.
 • Odpověď na dotaz 1 zde.
 • Odpověď na dotaz 2 zde.
 • Zrušení soutěže zde.

Výzva k podání nabídek na "Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů"

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Technická specifikace (doc pdf).
 • Smlouva (doc pdf).
 • Čestné prohlášení zde.
 • Krycí list zde.
 • Vysvětlení ZD č.1 zde.
 • Změna zadávací dokumentace č. 1 zde.
 • Technická specifikace předmětu veřejné zakázky - nové znění k 22. 12. 2017 (docpdf).
 • Technická specifikace (porovnávací verze) zde.
 • Vysvětlení ZD č.2 zde.
 • Vysvětlení ZD č.3 zde.
 • Změna zadávací dokumentace č. 2 zde.
 • Smlouva (docpdf).
 • Smlouva - porovnávací verze zde.
 • Vysvětlení ZD č.4 zde.
 • Vysvětlení ZD č.5 zde.
 • Vysvětlení ZD č.6 zde.
 • Písemná zpráva zadavatele - ukončení zde.

Dodávka 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Technická specifikace (doc pdf).
 • Smlouva (doc , pdf).
 • Čestné prohlášení zde.
 • Krycí list zde.
 • Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
 • Technická specifikace - znění 30.1.2018 (docpdf).
 • Technická specifikace, porovnávací verze - znění 30.1.2018 zde.
 • Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (docpdf).
 • Písemná zpráva zadavatele zde.

Výzva k podání nabídek na "Dodávku nůžkové montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém vedení"

 • Zadávací dokumentace zde.

Úklid dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Návrh smlouvy zde.

ROK 2016

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Krycí list zde.
 • Škodní průběh zde.
 • Pojištění poptávaných rizik zde.
 • Zpráva o rizicích Všebořice zde.
 • Zpráva o rizicích Předlice zde.
 • Dodatečná informace č.1 zde.
 • Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce zde.

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Komplexní administrace ITI pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (IROP SC 1.2)

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Příloha 1 - Závazný návrh smlouvy o poskytnutí služeb zde.
 • Příloha 2 - Krycí list zde.
 • Příloha 3 - ČP Základní kvalifikační předpoklady zde.
 • Příloha 4 - ČP Technické kvalifikační předpoklady zde.
 • Příloha 5 - Seznam zakázek zde.

Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Příloha 1 - Smlouva o obchodní spolupráci zde.
 • Příloha 2 - Krycí list zde.
 • Příloha 3 - Technické parametry mobilního telefonu zde.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku výpočetní techniky

 • Zadávací dokumentace zde.

Výzva k podání nabídky na odkup dílčích částí pohledávek za období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Seznam pohledávek zde.
 • Oznámení zde.
 • Vzor smlouvy zde.

ROK 2015

Veřejná zakázka "Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem"

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Příloha č.1 "Smlouva na plnění veřejné zakázky" zde.
 • Příloha č.2 "Vzor příslibu bankovní záruky" zde.
 • Příloha č.3 "Vzor krycího listu" zde.
 • Příloha č.4 Dokumentace zde.
 • Dodatečná informace č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 2 zde.
 • Dodatečná informace č. 3 zde.
 • Dodatečná informace č. 4 zde.
 • Dodatečná informace č. 5 zde.
 • Dodatečná informace č. 6 zde.
 • Dodatečná informace č. 6 - příloha č. 1 zde.
 • Zpráva o výběru dodavatele zde.
 • Smlouva o dílo zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.

Poptávkové řízení na dodávku serveru.

 • Výzva k podání nabídek zde.

Veřejná zakázka "Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv".

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Krycí list zde.
 • Smlouva o obchodní spolupráci zde.
 • Technické parametry mobilního telefonu zde.
 • Dodatečná informace č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 zde.
 • Dodatečná informace č. 3 zde.
 • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zde.
 • Smlouva o obchodní spolupráci zde.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění TDS a BOZP : "Dobudování obratiště a točny - TDS a BOZP".

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Smlouva o poskytnutí inženýrské činnosti zde.

Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem - Dodatečné stavební práce dle Změnového listu č.1.

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14-648 zde.
 • Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce zde.

Výměna technologie měníren.

 • Výzva k podání nabídek zde.
 • Smlouva o dílo zde.
 • Studie Bratislavská zde.
 • Studie Předlice zde.
 • Studie V Podhájí zde.
 • Rozpočet Bratislavská zde.
 • Rozpočet Předlice zde.
 • Rozpočet V Podhájí zde.
 • Vzor krycího listu zde.
 • Vzor příslibu bankovní záruky zde.
 • Oznámení o změně podmínek veřejné soutěže zde.
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 zde.
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 zde.
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 zde.
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 zde.
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 zde.
 • Závazný návrh smlouvy o dílo (upraveno) zde.
 • Vzor příslibu bankovní záruky (upraveno) zde.
 • Oznámení o zrušení veřejné soutěže zde.

ROK 2014

Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů.

 • Výzva k podání nabídek zde.
 • Projektová dokumentace zde.

Nákup 16 kusů nízkopodlažních kapacitních trolejbusů délky do 15 metrů a nákup 10 kusů nízkopodlažních kloubových trolejbusů délky do 18 metrů.

 • Písemná zpráva zadavatele zde.
 • Kupní smlouva zde.
 • Dodatek č.1 zde.
 • Dodatek č.2 zde.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na „Nákup 1 kusu autobusu kategorie délky 9m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem“.

 • Termín pro podání nabídek je 14.dubna 2014 do 12:00 hod., termín dodání autobusu je 10. června 2014.
 • Podrobná specifikace autobusu je uvedena v Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je návrh Kupní smlouvy.
 • Zadávací dokumentace zde.
 • Kupní smlouva zde.
 • Dotaz č. 1 (SKD TRADE, a.s.) zde.
 • Odpověď na dotaz č. 1 zde.

Poptávkové řízení na dodávku výpočetní techniky.

 • Výzva k podání nabídek zde.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Příloha č.1 zde.
 • Příloha č.2 zde.
 • Příloha č.3 zde.
 • Příloha č.3 - dodatečné informace č.3 zde.
 • Příloha č.4 (I) zde.
 • Příloha č.4 (II) zde.
 • Dodatečná informace č.1 zde.
 • Dodatečná informace č.2 zde.
 • Dodatečná informace č.3 zde.
 • Dodatečná informace č.4 zde.
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde.

Veřejná zakázka "Nové financování projektů IPRM Mobilita"

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Příloha č.1 "Model čerpání a splácení" zde.
 • Příloha č.2 "Harmonogram prací" zde.
 • Příloha č.3 "Rozvaha k 30.6.2014" zde.
 • Příloha č.4 "Výkaz zisků a ztrát k 30.6.2014" zde.
 • Příloha č.5 "Zpráva auditora vč.přílohy k ÚZ k 31.12.2011" zde.
 • Příloha č.6 "Zpráva auditora vč.přílohy k ÚZ k 31.12.2012" zde.
 • Příloha č.7 "Zpráva auditora vč.přílohy k ÚZ k 31.12.2013" zde.
 • Dodatečná informace č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 2 zde.
 • Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 3 zde.
 • Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 4 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 2 zde.
 • Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 3 zde.
 • Dodatečná informace č. 3 zde.
 • Dodatečná informace č. 4 zde.
 • Dodatečná informace č. 4 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 4 - příloha č. 2 zde.
 • Dodatečná informace č. 5 zde.
 • Dodatečná informace č. 5 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 5 - příloha č. 2 zde.
 • Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 6 zde.
 • Dodatečná informace č. 7 zde.
 • Dodatečná informace č. 7 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 8 zde.
 • Dodatečná informace č. 8 - příloha č. 1 zde.
 • Dodatečná informace č. 9 zde.
 • Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.

 

ROK 2013
Zakázka malého rozsahu na zajištění služby zpracování projektové dokumentace, ohlášení stavby a výkon autorského dozoru na akci : "Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů".

 • Zadávací dokumentace zde.

ROK 2013
Oznámení poptávkového řízení - "Úklid dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů".

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Příloha č.1 - Ceny úklidů zde.
 • Příloha č.2 - Návrh smlouvy zde.

ROK 2012
 Předběžné oznámení o záměru veřejné zakázky "Nákup 2 vozidel odtahové služby".

 • Bližší informace budou zveřejněny koncen září 2012.
 • Informace na profilu zadavatele zde.

ROK 2012
Opravy trolejbusů Škoda v rozsahu "Velké prohlídky" pro období 2012 až 2017.

 • I. Informace o zakázce zde.

ROK 2012
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zemního plynu pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pro období 01.01.2013 - 31.12.2013.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Bližší informace zde.

ROK 2012
Výzva k podání nabídek na kompletní administraci zadávacího řízení na služby " Doadavatelské opravy karosérie a skeletu trolejbusů Škoda v rozsahu " Velké prohlídky" v letech 2013 až 2018".

 • Zadávací dokumentace zde
 • Rozhodnutí o zrušení Výzvy k podání nabídek zde.

ROK 2012
Výzva k podání nabídek na zajištění ostrahy objektů včetně připojení na PCO a zajištění svozu a rozvozu hotovostí a cenin.

 • Zadávací dokumentace zde.

ROK 2012
Výzva k podání cenových nabídek na zajištění demolice objektů v areálu autobusové vozovny Předlice.

 

ROK 2012
Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie délky do 12m a 1 kusu nízkopodlažního kloubového autobusu, kategorie délky do 18m pro provoz MHD v Ústí nad Labem s pohonem na CNG.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Informace na profilu zadavatele zde.
 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.
 • Kupní smlouva zde.

ROK 2012
Nákup 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů (Low Entry), kategorie délky 15m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem s pohonem na CNG.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Informace na profilu zadavatele zde.
 • Žádost o poskytnutí dodatečných informací zde.
 • Dodatečné informace, odpověď  zde.
 • Dodatečné informace II zde.
 • Dodatečné informace II odpověď zde.
 • Oznámení o zrušení zadávacího řízení zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.
 • Kupní smlouva zde.
 • Dodatek č.1 zde.

ROK 2012
Oznámení věřejné zakázky "nákup 2ks vozidel odtahové služby".

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Informace na profilu zadavatele zde.
 • Dodatečné informace I zde.
 • Dodatečné informace II zde.
 • Rozhodnutí o vyloučení uchazeče zde.
 • Rozhodnutí o výběru zde.
 • Námitka proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (HCS Centrum s.r.o.) zde.
 • Rozhodnutí zadavatele o námitkách (HCS Centrum s.r.o.) zde.
 • Námitka uchazeče o veřejnou zakázku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (Hagemann a.s.) zde.
 • Doručena námitka společnosti Hagemann a.s. zde.
 • Rozhodnutí zadavatele o námitkách (Hagemann a.s.) zde.
 • Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (EverLift) zde.
 • Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (CTS servis, a.s.) zde.
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde.
 • Námitka proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zde.
 • Oznámení dle ust. §81 odst. 3 ZVZ zde.
 • Odůvodnění proti námitkám zde.
 • Kupní smlouva zde.

ROK 2012
Oznámení věřejné zakázky "Nákup 2 kusů provozovaných nízkopodlažních kloubových autobusů s pohonem na CNG pro provoz MHD v Ústí nad Labem".

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Informace na profilu zadavatele zde.
 • Písemná zpráva zadavatele zde.
 • Kupní smlouva zde.

ROK 2013
Oznámení podlimitní věřejné zakázky na služby zadávanou veřejným zadavatelem postupem platným pro sektorového zadavatele v řízení mimo režim zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách v platném znění - "Zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv".

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Příloha k zadávací dokumentaci zde.

ROK 2013
Výzva k podání nabídek na administraci výběrového řízení a zpracování dokumentace pro poskytnutí investičního úvěru.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Vyhodnocení kvalifikace uchazečů zde.
 • Rozhodnutí o vyloučení uchazeče zde.

ROK 2013
Výzva k podání nabídek na výstavbu plnící stanice CNG.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Dodatečná informace č.1 zde.
 • Dodatečná informace č.2 - otázky, odpovědi, doplnění ZD zde.
 • OZNÁMENÍ o podání námitky zde.
 • Dodatečná informace č.3 - Smlouva o dílo zde.
 • Dodatečná informace č.4 zde.
 • Dodatečná informace č.5 zde.
 • OZNÁMENÍ o podání námitky č.2 zde.
 • Dodatečná informace č.6 zde.
 • OZNÁMENÍ o podání námitky č.3 zde.
 • Dodatečná informace č.7 zde.
 • Dodatečná informace č.8 zde.
 • Oznámení o zrušení zadávacího řízení zde.

ROK 2013
Výzva k podání nabídek na ověření účetní závěrky.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Smlouva o ověření účetní závěrky zde.

ROK 2013
Rekonstrukce trolejbusů značky Škoda v období let 2014-2017 v počtu 20-ti kusů.

 • Zadávací dokumentace zde.
 • Rámcová smlouva zde.
 • Ceník zde.
 • Zrušení výběrového řízení zde.

 

ROK 2012
Výstavba plnící stanice CNG Předlice.

 • Výzva k podání nabídek zde.
 • Projektová dokumentace zde.
 • Dodatečná informace č.1 zde.
 • Dodatečná informace č.2 zde.
 • Dodatečná informace č.3 zde.
 • Dodatečná informace č.4 zde.
 • Dodatečná informace č.5 zde.