Kamerový systém ve vozidlech

POVINNÉ INFORMACE VEŘEJNOSTI o záznamovém zařízení ve vozidlech MHD Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

Správce osobních údajů:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, IČO: 25013891., DIČ: CZ25013891

Účel zpracování osobních údajů:

Zajištění důkazního materiálu při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, k ochraně majetku a právem chráněných zájmů zaměstnanců DPmÚL, ochraně proti vandalizmu a při ochraně majetku, bezpečnosti a zdraví cestujících.

Rozsah zpracování a kategorií osobních údajů:

Obrazový záznam kamerového systému.

Místa zpracování osobních údajů:

· vozovna autobusů, Jateční ul. 426, 400 11 Ústí nad Labem

· vozovna trolejbusů, Masarykova 58/403., 400 10 Ústí nad Labem

Příjemce osobních údajů: Policie ČR 

Počet kamer:

· 30 autobusů IVECO URBANWAY, v každém autobusu jsou čtyři kamery,

· 18 trolejbusů Škoda 28Tr Solaris, v každém trolejbusu jsou čtyři kamery,

· 10 trolejbusů Škoda 27Tr Solaris, v každém trolejbusu je sedm kamer.

.

Doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování:

Záznamy jsou u Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. uchovávány po dobu 3 kalendářních dnů (pokud nebyly mezitím předány Policii ČR). Po této době jsou záznamy automaticky přemazávány novými zaznamenanými daty, vždy od nejstarších záznamů.

Kontaktní údaje pro přijímání žádosti o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích v kamerových systémech:

Cestující se mohou obracet se žádostmi o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů na Ing, Vratislava Blažka. V žádosti je nutno vždy uvést číslo linky, identifikační údaje vozidla (dvojmístné nebo třímístné číslo na karoserii), datum a čas jízdy cestujícího ve vozidle MHD.

 

Upozornění: v souladu s ust. § 12 zákona o ochraně osobních údajů:

a) žadatelům nebudou poskytovány informace o jiných osobách (cestujících),

b) za poskytnutí informace bude DPmÚL a.s. požadovat náhradu dle skutečných nákladů.

Kontaktní údaje na Ing. Vratislava Blažka.

Revoluční 26, 400 01 Ústí nad Labem

telefon: 475 258 132

e-mail: blazek@dpmul.cz

pondělí - pátek 08:00 – 13:30 hod.

 

Kontaktní údaje pro podání stížnosti cestujících:

Pokud cestující zjistí nebo se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím kamerových systému se záznamem ve vozidlech Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života:

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

telefon: 475 258 111

e-mail: info zavináč dpmul.cz

Provozní doba: pondělí – pátek 06:00 – 18:00 hod.