Stanoviska

Žádosti o vyjádření/stanoviska k projektovým dokumentacím, stavbám, prodeji nebo pronájmu pozemků, aj

Žádosti o vyjádření se k projektovým dokumentacím, stavbám, prodeji, pronájmům pozemků nebo podobným záměrům zasílejte přes datovou schránku: 7ecdrnn nebo na e-mail: sekretariat@dpmul.cz nebo pomocí žádosti o vyjádření k sítím on-line službou „UTILITYREPORT“.

Vaše žádosti budou jednotlivě vyřizovat střediska „Operativní řízení a provoz dopravy“, „Údržba PTZ a správa sítí“ a „Správa veřejného osvětlení“.

Do žádosti je nutné vyplnit tyto údaje: Název PD, stavby nebo jiného záměru. Do přílohy požadujeme přiložit polygon dotčeného území nebo situační zákres s technickou zprávou.

Děkujeme za spolupráci, Váš tým Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.