Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Důvod a způsob založení viz Profil společnosti
Organizační struktura viz Organizační struktura
Kontaktní spojení viz Základní kontakty
Kontaktní poštovní adresa Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Jateční 426
Ústí nad Labem
400 19
Adresy úřadoven pro osobní návštěvu
Zákaznické a informační centrum viz Zákaznické a informační centrum
Sekretariát společnosti

Jateční 426
Ústí nad Labem
400 19 
sekretariat@dpmul.cz

Adresa internetové stránky www.dpmul.cz
Adresa e-podatelny info@dpmul.cz
Identifikační číslo IČO: 25013891
Daňové identifikační číslo DIČ: CZ25013891
Formulář žádosti o poskytnutí informace  DOC , PDF
Příjem žádostí a dalších podání Další žádosti, návrhy, podněty či stížnosti přijímá 
Zákaznické a informační centrum
Formuláře Formuláře související s prodejem a reklamací jízdních dokladů naleznete zde
Formuláře Autoškoly naleznete zde
Výroční zprávy viz Výroční zprávy

Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. - č. účtu: 117397443/0300 
KB Ústí nad Labem - č. účtu: 3702411/0100

Informace o mimosoudních řešení sporů
V případě spotřebitelského sporu mezi cestujícím/spotřebitelem a dopravcem/prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo vzájemnou dohodou, může cestující jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz ; www.adr.coi.cz ).

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, platný od 1. 1. 2016

Směrnice 22/2011 o poskytování informací

Rok 2024

žádost a odpověď 1 žádost odpověď
žádost a odpověď 2 žádost odpověď
žádost a odpověď 3 žádost odpověď
žádost a odpověď 4 žádost

odpověď

příloha

žádost a odpověď 5 žádost odpověď
žádost a odpověď 6 žádost odpověď

 

 

Rok 2021

žádost a odpověď 1 žádost odpověď
příloha
Rok 2018
žádost a odpověď 1 žádost odpověď
žádost a odpověď 2 žádost odpověď
žádost a odpověď 3 žádost odpověď
žádost a odpověď 4 žádost odpověď
žádost a odpověď 5 žádost odpověď
žádost a odpověď 6 žádost odpověď
příloha
Rok 2017
žádost a odpověď  žádost odpověď
žádost a odpověď 2 žádost odpověď
žádost a odpověď 3 žádost odpověď

 

Rok 2016
žádost a odpověď 1 žádost odpověď
žádost a odpověď 2 žádost odpověď
žádost a odpověď 3 žádost odpověď
žádost a odpověď 4 žádost odpověď
žádost a odpověď 5 žádost odpověď
formulář
Rok 2015
žádost a odpověď 1 žádost odpověď
žádost a odpověď 2 žádost odpověď
žádost a odpověď 3 žádost odpověď
žádost a odpověď 4 žádost odpověď
žádost a odpověď 5 žádost odpověď
Rok   2014
žádost a odpověď 1 žádost odpověď
Rok 2013
žádost a odpověď 1                                              žádost                   odpověď
žádost a odpověď 2 žádost odpověď
smlouvy
Zadávací dokumentace
žádost a odpověď 3 žádost odpověď
žádost a odpověď 4 žádost odpověď
žádost a odpověď 5 žádost odpověď
žádost a odpověď 6 žádost odpověď
Rok 2012
žádost a odpověď 1                                                            žádost                            odpověď
žádost a odpověď 2 žádost odpověď
žádost a odpověď 3 žádost odpověď
žádost a odpověď 4 žádost odpověď
žádost a odpověď 5 žádost odpověď
žádost a odpověď 6 žádost odpověď
smlouva o spolupráci
dohoda o ukončení spolupráce
žádost a odpověď 7 žádost smlouva
odpověď
žádost a odpověď 8 žádost odpověď
žádost a odpověď 9 žádost odpověď
Rok 2011
žádost a odpověď 1   žádost odpověď