Informační centrum

Zákaznické a informační centrum a hlášení poruch veřejného osvětlení

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

800 100 613

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota - neděle
zavřeno

Bezplatná infolinka (slouží i k hlášení poruch na veřejném osvětlení):

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

3. etapa - co to znamená pro cestující, jaké výhody přinese....

Kdy bude třetí etapa spuštěna?

III. etapa bude uvedena do provozu 1. července 2020.

Kdo bude moci III. etapu využívat?

Využívat ji budou moci cestující, kteří mají nárok dle Tarifu DÚK cestovat na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné a cestující s nárokem na bezplatnou přepravu v zóně 101, např. senioři nad 70 let. Spuštění poslední etapy umožní cestujícím registrovaným v eShop EOS nebo v dopravní aplikaci na přepážce Zákaznického centra DPmÚL, kteří mají nárok na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné, odbavit se svojí registrovanou bezkontaktní platební kartou v režimu Check in/Check out nebo si k této platební kartě zakupovat časové jízdenky z pohodlí domova, mají-li zřízený účet v eShop EOS.

Kdo má právo cestovat na zlevněné, zvýhodněné jízdné nebo využívat bezplatnou přepravu?

Na zvýhodněné jízdné má právo se přepravovat osoba ve věku od 62 do 65 let, jedna osoba přepravující dítě do věku 3 let věku nebo osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně.

Na zlevněné jízdné se mají právo přepravovat děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, student denní formy studia ve věku od 18 do 26 let a osoba od dosažení věku 65 let.

Nárok na bezplatnou přepravu v zóně 101 mají osoby uvedené v platném Tarifu DÚK, které mají zřízen svůj účet v eShop EOS nebo mají zřízen podúčet k založenému eShop EOS účtu jiné osoby nebo mají registrované své osobní údaje a bezkontaktní platební kartu v dopravní aplikaci na přepážce Zákaznického centra DPmÚL.

Co bude muset cestující pro nákup zlevněného nebo zvýhodněného jízdného udělat?

Cestující, kteří dosáhli věku 15 let a chtějí využívat slevu na jízdném, si musí zřídit svůj účet v eShop EOS prostřednictvím webové stránky www.dpmul.cz, záložka eShop EOS, kde budou přesměrováni na adresu https://eShop-bpk.dpmul.cz/ a následně si vytvoří svůj účet registrací osobních údajů včetně požadované fotografie a bezkontaktní platební karty, kterou budou používat k odbavení v režimu Check in/Check out nebo jako identifikátor k zakoupené časové jízdence. Pro dokončení registrace v eShop EOS se musí dostavit na přepážku Zákaznického centra DPmÚL nebo bývalé prodejny jízdenek u Hraničáře, kde bude provedena autorizace vložené fotografie a na základě předložených dokladů dle podmínek Tarifu DÚK bude zaznamenán datum platnosti nároku na příslušnou slevu.

Co když se cestující nezaregistruje v eShop EOS?

Bez registrace osobních údajů a bezkontaktní platební karty v eShop EOS nebo dopravní aplikaci na Zákaznickém centru DPmÚL s následným zaznamenáním nároku na slevu je cestující po jejím přiložení ke čtečce terminálu/validátoru odbavený v režimu Check in/Check out na obyčejné jízdné, tj. bez poskytnutí slevy na jízdném.

 

Jak to bude s cestujícími – dětmi ve věku od 6 do 15 let?


Z důvodu ochrany osobních údajů si nemohou založit svůj vlastní účet v eShop EOS. Aby mohly využívat nový systém odbavování cestujících, musí pro ně zákonný zástupce u svého eShop EOS účtu zřídit tzv. podúčet nebo zaregistrovat jeho osobní údaje včetně fotografie a bezkontaktní platební karty 
na přepážce Zákaznického centra.

 

V úvodu jsme zmínili bezplatnou přepravu v zóně 101, jak se to dotkne této skupiny obyvatel?

Největší skupinou v segmentu bezplatné přepravy jsou osoby nad 70 let. Pokud se budou chtít nadále v zóně 101 přepravovat zdarma, budou muset mít zaregistrované své osobní údaje včetně fotografie a bezkontaktní platební karty v eShop EOS nebo v dopravní aplikaci na přepážce Zákaznického centra. V případě eShop EOS i oni musí při první registraci dojít na Zákaznické centrum DPmÚL k ověření vložené fotografie a doložení nároku na bezplatnou přepravu. Po registraci jim bude k registrované kartě přiřazena časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená pro tuto přepravu.

Jak se budou přepravovat osoby nad 70 let, když nebudou mít registrovanou platební kartu v eShop EOS?

Osoby nad 70 let v současné době prokazují svůj nárok na bezplatnou přepravu v zóně 101 platným osobním identifikačním dokladem (OP, cestovní pas). Tyto doklady jsou z hlediska jejich kontroly zejména řidiči MHD u linek s nástupem předními dveřmi velice problematické, především s ohledem na velikost údajů v nich uvedených. Navíc obsahuji i jiné osobní údaje, zejména zvláštní osobní údaje, které nejsou pro kontrolu nároku na bezplatnou přepravu potřebné. DPmÚL se po vzoru jiných DP, které mají zavedené elektronické nosiče jízdních dokladů, také rozhodl využít bezkontaktní platební karty k prokazování nároku na bezplatnou přepravu. Veškeré osobní údaje potřebné pro kontrolu jízdních dokladů (jméno, příjmení, datum narození a fotografie) jsou uložené v back office elektronického odbavovacího systému, nikoliv na kartě, čímž je zamezené jejich zneužití v případě ztráty nebo odcizení bezkontaktní platební karty. Cestující může využít svoji platební kartu vázanou ke svému bankovnímu účtu nebo si pro tyto účely zakoupit předplacenou bezkontaktní platební kartu od ČSOB na kontaktních místech DPmÚL. V případě, že nebude mít cestující bezkontaktní platební kartu s časovou jízdenkou určenou pro bezplatnou přepravu, musí se přepravovat za zlevněné jízdné v hodnotě 5 Kč.

Jak bude probíhat přechod z papírových časových kupónů na bankovní karty?

Pro přechod jednotlivých kategorií cestujících bude zpracován harmonogram, který bude zveřejněný na www.dpmul.cz . Už dnes však můžeme prozradit, že pokud cestujícímu, který má předplatní časovou jízdenku zlevněnou nebo zvýhodněnou a po 1. červenci 2020 mu skončí platnost průkazky DPmÚL, nová mu již nebude vystavena a bude muset přejít na nový systém odbavování. U bezplatné přepravy bude stanovené přechodné období od 1. 7. do 31. 12. 2020.

Máte další dotazy k elektronickému odbavovacímu systému?

Na dotazy k elektronickému odbavovacímu systému byla zřízena na bezplatné infolince 800 100 613 speciální volba pro rychlejší vyřešení dotazů cestujících. V provozu je v pracovních dnech od 6 do 18 hod.

Dále bude od 22. června 2020 do 3. července 2020 umístěn autobus DPmÚL na Mírovém náměstí vždy od 9 do 17 hod., kde budou zaměstnanci DPmÚL zodpovídat dotazy týkající se elektronického odbavovacího systému, vyjma dní 23. 6., 25. 6., a 30. 6. 2020:

  • dne 23. června 2020 bude autobus umístěn v městském obvodu Neštěmice – zastávka OD Květ,
  • dne 25. června 2020 bude autobus umístěn v městském obvodu Severní Terasa – parkoviště nákupního centra Albert,
  • dne 30. června 2020 bude autobus umístěn v městském obvodu Střekov – zastávka Třebízského (naproti Penny marketu).

Nevíte si rady s registrací?

Od prosince 2019 je zřízeno další Registrační centrum v OC Forum, kde vám zaměstnanci DPmÚL s registrací poradí. Otevírací doba je od pondělí do soboty, a to od 9 do 19 hodin.

Pro zvýšení kapacity registračních míst bude na přechodnou dobu otevřena bývalá prodejna jízdenek Hraničář v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin s přestávkou od 12:30 do 13:00 hodin.

 

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 22 Kč (+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. Jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.