EKO

Výstavba fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je umístěna na administrativní budově ve vozovně Předlice.

Snížení energetické náročnosti

Dopravní podnik města Ústí nad Labem získal dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti - pomocné provozy Předlice“ byla schválena MPO z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) ve Výzvě VI. programu podpory Úspory energie.

Elektromobil

DPmÚL druhým rokem provozuje k plné spokojenosti elektrické užitkové vozidlo Renault Kangoo Z.E. 

EKO v DPMÚL

Ve snaze přispět k co nejmenšímu negativnímu vlivu na životní prostředí v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal) disponujeme v našem vozovém parku parciálními trolejbusy, autobusy na CNG a užitkovým elektromobilem. V tomto trendu budeme i nadále pokračovat. V budoucnu plánujeme enormně zvýšit počet parciálních trolejbusů, zrealizovat projekt vodíkové mobility, který zahrnuje i pořízení autobusů s vodíkovými palivovými články a zvýšit počet užitkových elektromobilů.