Výstavba fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je umístěna na administrativní budově ve vozovně Předlice. Předpokládáme, že její výkon bude 47,36kWp, který by měl plně pokrýt spotřebu energie v administrativní budově jak v letních, tak v zimních měsících. Ohřev teplé vody je v těchto měsících řešen taktéž elektrickou energií. Vzhledem k tomu, že je FVE dimenzovaná na pokrytí provozních potřeb elektrické energie, nebude doplněna o akumulátory. Návratnost investice lze předpokládat zhruba 8 let. DPmÚL plánuje další FVE i při chystané rekonstrukci budovy údržby autobusů, při plánované výstavbě budovy nového zázemí pro řidiče trolejbusů a na budově zákaznického centra v Revoluční ulici. Postupnou instalací FVE na střechy nemovitostí budov ve vlastnictví DPmÚL chce společnost přispět ke klimatické neutralitě a snížení energetické náročnosti provozu obou vozoven.  Výstavbou první FVE bude splnění dílčího cíle společnosti, kterým je hospodaření s energetickými zdroji v rámci cílů Green Dealu.