Snížení energetické náročnosti

Pomocné provozy Předlice

Dopravní podnik města Ústí nad Labem získal dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti - pomocné provozy Předlice“ byla schválena MPO z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) ve Výzvě VI. programu podpory Úspory energie.
„Budova pomocných provozů ze 70. let byla velice zastaralá a energeticky náročná. Nikdy neprošla komplexní rekonstrukcí a její stav tomu odpovídá. Aktivitami projektu bylo zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a výměna výplní otvorů. Díky rekonstrukci došlo k úspoře využití stávajících zdrojů v důsledku zlepšení tepelně-izolačních vlastností dotčeného objektu, snížení úniků tepla, zlepšení systému hospodaření s teplem. Realizace projektu má zásadní význam pro zvýšení úspory konečné spotřeby energie ve společnosti. Rozpočet celého projektu byl 6 055 943,49 Kč bez DPH a schválená výše dotace je 1 816 783 Kč.“, uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka společnosti.
Celá realizace rekonstrukce proběhla v roce 2022.


Budova pomocných provozů před rekonstrukcí


Budova pomocných provozů po rekonstrukci