OPPIK

Snížení energetické náročnosti – pomocné provozy Předlice DPMUL a.s.

Předmětem projektu je realizace energetických úspor. Aktivitami projektu jsou zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a výměna výplní otvorů v objektu pomocných provozů v areálu v Předlicích.

Snížení energetické náročnosti provozu DPMUL a.s.

Předmětem projektu je realizace úspor energie - zateplení obvodového pláště, výměnou výplní stavebních otvorů, zateplením střechy, rekonstrukcí resp. vyregulováním otopné soustavy a instalací nových ventilů s termoregulačními hlavicemi.