Snížení energetické náročnosti provozu DPMUL a.s.

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z OPPIK.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu DPMUL a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002531
Termín realizace: srpen 2015 – květen 2018
Dodavatel: HARTEX CZ s.r.o.
Celkové náklady: 12 211 471,65 Kč
Dotace z prostředků OPPIK: 1 049 496,15 Kč 
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.: 11 161 975,50 Kč 

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace úspor energie - zateplení obvodového pláště, výměnou výplní stavebních otvorů, zateplením střechy, rekonstrukcí resp. vyregulováním otopné soustavy a instalací nových ventilů s termoregulačními hlavicemi.

Cílem projektu je:

  • snížení energetické náročnosti provozních budov společnosti v Jateční ulici 426.

Partner projektu: bez zapojení partnerů.

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.