Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí na Labem

Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí na Labem

Projekt byl 30.11.2023 předložen do 2. výzvy – Strategické projekty Ústeckého kraje – Operačního programu Spravedlivá Transformace.

Tímto krokem jsme deklarovali ukončení mnoholeté práce na přípravách celého projektu.

Vodíková mobilita ve městě Ústí nad Labem je komplexním projektem, který zaštiťuje realizaci čtyř pilířů, do kterých je rozdělen. Jsou jimi výstavba plnicí stanice H2, nákup vodíkových autobusů s palivovými články, rekonstrukce haly oprav a výstavba čisticí a komprimační stanice. Vodíku v Ústí nad Labem máme dostatek. Vodík vzniká ve Spolchemii jako vedlejší produkt při výrobě chloridu sodného a chloridu draselného pomocí membránové elektrolýzy. Významné benefity vodíkové mobility jsou snižování hluku a prašnosti v ulicích města, snižování CO2, rychlost plnění oproti elektro vozům, dojezdová vzdálenost, moderní a atraktivní MHD a především ekologická doprava.