Rozvoj vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Německý zmocněnec pro zelený vodík navštívil Ústecký kraj.

Ve druhém lednovém týdnu zavítal do České republiky na svou dvoudenní oficiální návštěvu zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Stefan Kaufmann.

V souvislosti s transformací uhelných regionů, ke kterým patří také Ústecký kraj, se hledají nové zdroje energie – a vodík je jedním z nich. Ústecký kraj je v současnosti největším producentem průmyslového vodíku v zemi a ze všech krajů České republiky má nejlepší a nejvýhodnější logistické předpoklady pro to, aby se stal leaderem a novým vodíkovým energetickým centrem. V únoru loňského roku byl Ústecký kraj, na základě žádosti hejtmana Jana Schillera, oficiálně zařazen do partnerství vodíkových údolí. Tím se stal prvním regionem České republiky, který do této platformy vstoupil.

Zástupci regionu zdůraznili význam spolupráce desítek aktérů sdružených ve Vodíkové platformě Ústeckého kraje, která aktuálně připravuje Vodíkovou strategii regionu. „Strategie má vyjádřit, jakých cílů chce náš kraj v oblasti vodíku dosáhnout, např. v roce 2030 by obyvatelé kraje mohli využívat až 90 vodíkových zcela bezemisních autobusůA našim úkolem je pro to zajistit zdroje, podpořit výstavbu plnících stanic a další související infrastrukturu,“ nastínila jednu z oblastí připravované strategie Gabriela Nekolová.

Na toto úvodní jednání navázala prezentace konkrétních rozvojových projektů. Jedním z nich byl Rozvoj vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem. Prezentace se zúčastnil také primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem Simona Mohacsi a představitelé ústecké SPOLCHEMIE. Dopravní podnik města Ústí nad Labem by se měl výhledově stát prvním dopravcem v rámci republiky, který zavede do provozu vodíkové autobusy. SPOLCHEMIE, jeden z nejvýznamnějších subjektů chemického průmyslu v regionu, by se chtěl na rozvoji vodíkového hospodářství kraje podílet také.

Vodíková mobilita může výrazně přispět k ekologizaci dopravy a tím ke zvýšení kvality života
a snížení dopadů na životní prostředí. Bude znamenat snížení závislosti ČR na ropě. Z těchto důvodů je vodík zahrnut v Národním akčním plánu čisté mobility.

Jednání se účastnili také primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, předseda představenstva Dopravního podnik města Ústí nad Labem Martin Prachař a ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem Simona Mohacsi a představitelé SPOLCHEMIE.

Zdroj:https://sdeleni.idnes.cz/usti/nemecky-zmocnenec-pro-zeleny-vodik-navstivil-ustecky-kraj.A220114_105303_usti-sdeleni_hradr