H2 FÓRUM Ústeckého kraje – Příležitost pro transformaci

Ústí nad Labem – Ve dnech 26. 9 2022 - 27. 9. 2022 se na univerzitní půdě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) uskutečnilo mezinárodní fórum, týkající se možnosti využívání vodíku v blízké budoucnosti.

Během dvou dnů se u řečnického stolku vystřídala opravdu velká spousta zástupců firem a dopravních společností, které mají enormní zájem o realizaci projektů zaměřených na výrobu, přepravu, plnění či samotné „spalování“ vodíku v automobilové a autobusové dopravě. První den ústeckého fóra byl zahájen panem PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj ČR, který ve své úvodní řeči představil plány rozvoje nejen pro Ústecký kraj.

První den bylo odprezentováno mnoho projektů, které pro svou realizaci chtějí využívat různé dotační fondy, stejně tak i Operační program Spravedlivé transformace. Tyto projekty mají velký význam nejen pro město, ale i pro celý region Ústeckého kraje.

Velmi zajímavým řečnickým blokem se ukázal odpolední blok s názvem „Bariéry a problémy v rozvoji vodíkového hospodářství“. Ve svých prezentacích účastníci nepředstavovali své projekty, nýbrž poukazovali na skutečné „bariéry“, které brání v rychlém nastartování realizace samotných projektů. Ukázalo se, že pojmenováním těchto skutečných „bariér“ by se konečně mohla otevřít cesta, jak tyto překážky začít odstraňovat, a přejít tak k samotné realizaci projektů. Ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, ve své prezentaci poukázala zejména na skutečnosti, které brání v realizaci Strategického projektu Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem. „Máme vysoutěžené autobusy, stavební povolení na výstavbu plnící stanice a rekonstrukci haly oprav“, znělo aulou. Bohužel, bariéra, která je pro nás zásadní, je doposud nevyjasněná možnost financovat projekty z Evropských fondů s tzv. „růžovým vodíkem“. V našem projektu počítáme s nízkoemisním vodíkem, který vzniká ve Spolchemii a.s., která je partnerem DPmÚL v tomto strategickém projektu. Zejména pro výstavbu čistící a komprimační stanice. Bohužel, EU zatím upřednostňuje využití dotací pouze pro vodík z obnovitelných zdrojů. A právě panelová diskuse ukázala, že výroba vodíku pouze z obnovitelných zdrojů, má svá, celkem zásadní, úskalí. Proto v naší autobusové dopravě navrhujeme využívat vodík vyráběný ve Spolchemii a.s. „Bude v maximální potřebné čistotě, s minimálními náklady na distribuci a bude ho dostatek“, ukončila svou řeč paní ředitelka.

V předchozím vstupu byl ze strany zástupce Spolchemie a.s. prezentován projekt využití vodíku nejen pro autobusovou, ale i pro vlakovou dopravu. Stejnou bariéru vidí v barevném rozdělení vodíku. Spolchemie a.s. se snaží jít max. ekologickou cestou, proto se snaží maximálně využívat jádro, jako zdroj energie pro výrobu vodíku.

Druhý den Ústeckého H2 fóra otevřel svým proslovem pan Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR. Hovořil o plánech ministerstva, podpoře vodíkových projektů a plánů EU pro roky 2030–2035, pro výrobu a využití vodíku a vodíkových technologií.

Další zajímavé prezentace se týkaly rozvoje a podpory výzkumu vodíkových technologií. Nabízí se různé možnosti skladování a přepravy vodíku, otevření univerzitních výzkumů a studijních oborů nebo vývoji vodíkového nákladního vozidla, které by přispělo ke skutečnému globálnímu snížení uhlíkové stopy v rozvoji elektromobility.

Závěrečné shrnutí dvoudenního fóra se neslo v duchu pozitivních vibrací, že zájem ze strany investorů a realizátorů projektů je velký a všichni „chtějí“. Věříme, že odkaz Ústeckého H2 fóra se přenese na vládní půdu s přesahem do Evropského parlamentu a zmiňované bariery se opravdu prolomí.