Den plynové mobility

Ústí nad Labem – Dne 7. 9. 2022 se konala v areálu Pražské plynárenské v Praze 4 – Michle, akce s názvem Den plynové mobility.

Hlavní „message“ celé této akce, byla nejen prezentace, ale i diskuse nad dalšími možnými ekologickými druhy paliv pro pohon nejen v nákladní, ale i v osobní a městské dopravě.

Všichni ti, co mají jakékoliv zkušenosti se zajišťováním dopravy, si velmi dobře uvědomují, že být závislý na jednom druhu paliva, je v dnešní době velmi problematické. Každý správný „hospodář“ musí řešit ekonomickou stránku při zajišťování dopravy. Ruku v ruce s tím je spojená ekologie, tzv. uhlíková stopa. Snaží se, o co maximální možné snižování „uhlíkové stopy“, snižování vzniku CO2 a jeho negativního vlivu na životní prostředí.

Velmi zajímavou prezentaci představila paní Ilona Líkařová, ze společnosti Pražské vodovody a kanalizace, na téma: Cirkulární ekonomika – využití kalového plynu na ÚČOV. Myšlenkou celého projektu je efektivní využívání plynů, vznikajících v čističkách odpadních vod.

Pan Josef Fleissig, manažer projektů z Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., měl prezentaci na téma vodíkové mobility. Dopravník podnik města Ústí nad Labem a.s., ve spolupráci se Spolchemií a.s., již několik let připravují projekt s názvem „Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem,“ který je velmi zajímavý svým komplexním pojetím. ,,Vodíková mobilita je u nás v začátcích, bylo potřeba projekt uchopit ze všech stran a zajistit si nejen potřebnou infrastrukturu, dočištění vodíku a vybudování plnicí stanice, ale i vybrat vyhovující autobusy s vodíkovým pohonem a zajistit odpovídajíí servisní zázemí. Provoz vodíkových autobusů přispěje k dekarbonizaci města, umožní diverzifikovat zdroje paliv a přinese další moderní prvky do městské hromadné dopravy. Tento projekt je strategickým nejen pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a Spolchemii a.s., ale i pro celé město a kraj. Realizací celého projektu vzniknou základy potřebné infrastruktury, zkušenosti a „know how” i pro nákladní, meziměstskou a osobní dopravu,“ uvedl Josef Fleissig.

Zástupce ostravského dopravního podniku pan Ing. Michal Otava popsal zkušenosti s realizací pořízení vodíkového autobus a celkovou vizi a koncepci do budoucna.

Celý blok prezentací, který trval až do odpoledních hodin, se nadále zaobíral využitím vodíku v nákladní dopravě, výroby zeleného vodíku, biometanem apod. Přestávky mezi jednotlivými bloky prezentací, byly využity k diskusi mezi účastníky, stejně tak i se zástupci jednotlivých organizací a zástupců z ministerstva dopravy.

Na přilehlé ploše Pražské plynárenské a.s., bylo možno vidět plnicí CNG stanici, osobní i nákladní vozidla, stejně tak i autobusy na zemní plyn – CNG, LNG a biometan.

https://www.hytep.cz/o-vodiku/akce/akce-probehle/den-plynove-mobility-2022