Logo DPmÚL

Smluvní přepravní podmínky - dodatek

30. 06. 2016
Od 1. 7. 2016 vchází v platnost nový dodatek k Smluvním přepravním podmínkám.

Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách byly vyhlášené k 1. 1. 2016 v souvislosti se vstupem do integrovaného dopravního systému nazvaného Doprava ústeckého kraje. Dodatek č.1 vydaný k 1. 7. 2016 nově upravuje:

a)  přepravu osob na vozíku pro invalidy, zejména elektrických vozíků, u vozidel s nájezdovou plošinou v souladu s Evropskou směrnicí EHK OSN č. 107, aby nedocházelo ke sporům mezi cestujícími a řidiči MHD,

b)  povinnosti cestujícího při přepravě dětského kočárku s dítětem, kdy cestující umístí kočárky do vyhrazeného prostoru a tím, že se usadí, není zajištěn bezpečný dohled nad jeho přepravou,

c)  zjednodušení způsobu prokazování věku dětí při jejich cestování v rámci akcí organizovaných školami,

d)  možnost snížení přirážky k jízdnému z 1.500 Kč na 50 Kč v případech, kdy zejména studenti předkládají časové jízdní doklady DÚK a k jízdnímu dokladu nemají Tarifem DÚK předepsaný platný průkaz studenta, který si zapomněli doma; jde o akceptaci požadavku odboru dopravy KÚ,

e)  informace o možnosti řešení spotřebitelského sporu mezi cestujícím a dopravcem u České obchodní inspekce – zákonný požadavek,

f)  další drobné textové úpravy a doplňky, které upřesňují stávající znění, případně stávající znění doplňují.  

Celé znění dodatku v PDF