Logo DPmÚL

Praktické informace pro cestování z Krupky

22. 12. 2011
Pro nákup jízdních dokladů v Krupce mohou cestující využít některého ze smluvních prodejců jízdenek DPmUL.

V Krupce je možné zakoupit tištěné jízdenky Dopravního podniku města Ústí nad Labem na následujících místech:

Informačním centrum města - dárkové předměty, Mariánské nám. 641, Krupka

Po - Pá  8:30 - 16:30
So  9:00 - 12:00

Tabák HOBZOVÁ, Mariánské náměstí 2519, Krupka

Po - Pá 5:00-12:00 12:30-17:00
So 7:00-12:00 12:30-17:00
Ne 8:00-12:00 12:30-17:00

Trafika naproti benzínové pumpě u Tesca, roh ulic Revoluční a Karla Čapka, Krupka

Po - Pá 4:30 - 17:30
So 5:30 - 13:00
Ne 9:00 - 15:00

Trafika TRUBAČOVÁ, Revoluční 366, Krupka

Po - Pá  4:30 - 18:30
So  8:00 - 17:00

Trafika Jana HOROVÁ, Revoluční 329, Krupka

Po - So   5:30-11:00 13:00-16:00
Ne  13:00-16:00

Prosíme cestující, aby respektovali znění smluvních přepravních podmínek a do vozidla nastupovali s připraveným jízdním dokladem nebo obnosem odpovídajícím ceně jízdenky. Dojde tak k urychlení odbavení, a tím zkrácení pobytu vozidla v zastávkách.

Způsob odbavení cestujících

(výňatek ze smluvních přepravních podmínek platných od 1. prosince 2011)

  • Článek IV., odst. 3 – „Cestující je povinen mít před nástupem do vozidla potřebný jízdní doklad pro zamýšlenou přepravu nebo si zakoupit jízdenku v některém z prodejních míst dopravce nebo u jeho smluvního distributora. Při nástupu do vozidla se psem nebo spoluzavazadlem, které podléhají placení přepravného, je cestující povinen mít též jízdenku pro tuto přepravu v hodnotě stanovené tarifem. Pokud cestující přejíždí hranici zóny, je povinen mít platný jízdní doklad pro zónu předcházející i následující.“
  • Článek IV., odst. 4 – „Tištěnou jízdenku pro jednotlivou jízdu je cestující povinen si připravit před nástupem do vozidla a bezodkladně po nástupu si ji předepsaným způsobem označit v nejbližším označovacím zařízení. Čas potřebný k bezodkladnému označení jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledal nepřipravenou jízdenku, manipuloval se zavazadly, anebo vykonával jinou činnost, jež nesouvisí s bezodkladným označením jízdenky. V případě tarifem povolené kombinace předplatní časové jízdenky nepřenosné a jízdenky pro jednotlivou jízdu, je cestující povinen si jízdenku pro jednotlivou jízdu označit nejpozději v poslední zastávce zóny, pro kterou je platná jeho předplatní časová jízdenka, a to před uzavřením dveří a odjezdem dopravního prostředku z této zastávky.“ Jízdenka se do strojku vkládá ve směru šipky lícem nahoru.
  • Článek IV., odst. 7 – „Nemá-li cestující platný jízdní doklad před nástupem do vozidla, může si bezodkladně po nástupu do vozidla zakoupit tarifem stanovené jízdenky v doplňkovém prodeji u řidiče MHD. Doplňkový prodej je povolený pouze v zastávkách. Cestující je povinen nastoupit do dopravního prostředku předními dveřmi a zakoupenou jízdenku si ihned označit před započetím jízdy v nejbližším strojku na označení jízdenek.“
  • Článek IV., odst. 8 – „Cestující je povinen uhradit cenu jízdenky částkou odpovídající její ceně a v zájmu urychlení prodeje si před nástupem do vozidla připravit peněžní obnos v hodnotě jízdenky.

Úplné znění smluvních přepravních podmínek nalzenete zde.

Kompletní informace o provozu linky č. 1 Mírové náměstí - Krupka, sídliště naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na:

  • Informační centrum Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. v Revoluční ulici 26, každý pracovní den od 6:00 do 16:30;
  • Bezplatnou infolinku 800 100 613
  • e-mail: