Logo DPmÚL

Otevři svůj Sejf – začínáme!

30. 05. 2014
Pro všechny uživatele chytrých telefonů jsme na léto připravili soutěž „Otevři svůj Sejf“.

Mobilní peněženka Sejf je nová moderní aplikace, která umožní jednoduchým způsobem nákup jízdného u Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

A právě Dopravní podnik ve spolupráci s dalšími partnery a pod záštitou náměstka primátora města Ústí nad Labem pana Pavla Bočka připravil pro své cestující letní soutěž, která umožní zábavnou formou prožít prázdniny, navštívit krásná ústecká místa, získat nové vědomosti (třeba jaké výročí letos Dopravní podnik oslaví), a ve finále vyhrát luxusní Samsung Galaxy S5 a spoustu dalších cen.

Pojďte se svézt lanovou dráhou na Větruši, a pokochejte se výhledem z vyhlídkové věže, proběhněte si místní zrcadlové a přírodní bludiště a pokud nezabloudíte, běžte se podívat, jaká jsou nová zvířátka v naší zoologické zahradě. Pak prožijte hezké dny návštěvou ústeckého Muzea a hradu Střekova a ve finále se pokochejte novinkami, které na léto připravila firma Štýbr – mobilní svět.

Stačí navštívit Informační centrum Dopravního podniku města Ústí nad Labem a vyžádat si hrací plán. Zde se dozvíte vše ostatní.

*Sejf mohu využívat na všech typech mobilních telefonů, s operačním systémem Android 2.3 a vyšší nebo iOS 5.0 a vyšší, podmínkou jsou aktivní datové přenosy.


Hrací plán ke shlédnutí zde.


Pravidla soutěže Otevři svůj Sejf 

1) Pořadatelem a organizátorem této soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem. Generálním partnerem je společnost Erika a.s., hlavním partnerem je společnost Štýbr – mobilní svět. Dalšími partnery jsou Městské služby Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Zoologická zahrada Ústí nad Labem a Hrad Střekov.

2) Termín konání soutěže je 1. 6. 2014 – 31. 8. 2014

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby, které v uvedeném soutěžním období pomocí aplikace Sejf odešlou devět klíčových slov ze soutěžních lokalit.

4) Ze soutěže nejsou vyloučeny děti ani osoby z řad zaměstnanců organizátora a partnerů dle bodu 1.

5) Podmínkou soutěže je registrovaná mobilní aplikace Sejf nejpozději v uvedeném soutěžním období a dále odeslání devíti klíčových slov, které soutěžící získá aktivním využívání aplikace Sejf na soutěžních lokalitách. Klíčové slovo lze získat návštěvou určené lokality a hlasování dle pokynů na soutěžním letáku v termínu konání soutěže, další se řídí obchodními podmínkami těchto lokalit. Všichni soutěžící, kteří splní podmínky soutěže, budou zařazeni mezi výherce.

6) Soutěžní lokality:

Informační centrum DPmUL ul. Revoluční

Lanová dráha Větruše

Muzeum města Ústí nad Labem

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Prodejna Štýbr – mobilní svět v OC Sever

Areál Větruše vyhlídková věž

Areál Větruše bludišťárium

Areál Větruše zrcadlový sál

Hrad Střekov.

7) Výhry

1. cena: (počet soutěžících splňujících daná pravidla/4)x1
2. cena: (počet soutěžících splňujících daná pravidla/4)x2
3. cena: (počet soutěžících splňujících daná pravidla/4)x3

Příklad: (100 soutěžících/4)x1 = 25. vyhrává první cenu, 50. druhou a 75. třetí

1. cena je Samsung Galaxy S5
2. cena je poukázka v hodnotě 5 000,- Kč využitelná u společnosti Štýbr – mobilní svět
3. cena je poukázka v hodnotě 3 000,- Kč využitelná u společnosti Štýbr – mobilní svět 

Dále soutěžíme o 30 dalších cen, které získává 30 nejrychlejších splňujících daná pravidla.

O všech výhrách budou výherci vyrozuměni telefonicky, případně e-mailem, který uvedou při registraci aplikace Sejf, nejpozději do 7. 9. 2014. Výhry budou výhercům předány osobně nejpozději do 30. 9. 2014.

9) Účastí v soutěži každý účastník:

Dává pořadateli a partnerům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č.480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů uvedených při registraci aplikace Sejf, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. Též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na webové stránce pořadatele.

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním.

Stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. 

10) Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na www.dpmul.cz a dále na stránkách www.sejf.cz