Logo DPmÚL

Informace

15. 09. 2015
Nový výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. se ujal funkce.

Předchozí ředitel Ing. Radek Chobot rezignoval na svou funkci na vlastní žádost ke dni 31. 8. 2015. 

Dne 24. 6. 2015 bylo vypsáno otevřené výběrové řízení na post výkonného ředitele společnosti. Podmínky výběrového řízení byly zveřejněny na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem a.s., dále na stránkách DPmÚL a.s. a také v denním tisku. 

Výběrové řízení bylo dvoukolové a přihlásilo se do něj celkem 6 uchazečů. 

Nejvhodnějšího kandidáta vybírala nezávislá a odborná výběrová komise, která do 2. kola nominovala Ing. Tomáše Pavla, stávajícího personálního manažera Dopravního podniku a dále Ing. Libora Turka, Ph.D., který se ve finále stal vítězem celého výběrového řízení. 

Ing Libor Turek, Ph.D. byl na doporučení výběrové komise jmenován Radou města Ústí nad Labem výkonným ředitelem společnosti a 9. září 2015 převzal řízení Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s..


Pracovní materiál k výběrovému řízení:

- Životopis Ing. Libora Turka, Ph.D. 

- Koncepce rozvoje DPmÚL 

- Dynamický model systému optimalizace městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem