Ceník jízdného

Ceník jízdného na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platný od 1. 1. 2023.

Tyto  jízdenky neplatí na Lanové dráze Větruše ani na sezónních turistických linkách.

Ceník jízdného platný od 1.7.2023 ke stažení zde

Zónové platnosti

 • Zóna 101 - město Ústí nad Labem, město Trmice s částmi Koštov a Újezd, obec Ryjice, obec Chuderov s částmi Žežice, Chuderovec, Radešín.
 • Zóna 121  - město Chlumec s částmi Stradov, Žandov, Český Újezd, Střížovice a Hrbovice.
 • Zóna 122  - obec Přestanov.
 • Zóna 171 – obec Dolní Zálezly.

Výběr tarifní zóny

Výběr kategorie jízdného

Zvýhodněné jízdné nelze využít pro přepravu ze zóny 101 do zón 121/122/171 nebo v opačném směru.
Cestující se přepravuje za obyčejné jízdné.
 • Děti do věku 6 let
 • Držitel průkazu ZTP
 • Držitel průkazu ZTP/P včetně průvodce; nárok na přepravu vodicího psa má osoba, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce,
 • Osoba od věku 70 let – bezplatná přeprava za podmínky registrace osobních údajů a bezkontaktní bankovní karty v eShop EOS nebo na přepážce Zákaznického a informačního centra DPmÚL. K registrované kartě je nutné mít přiřazený elektronický jízdní doklad časový určený Tarifem DÚK pro bezplatnou přepravu v zóně 101. K bezplatné přepravě lze využít personifikovanou BČK DÚK s nahraným elektronickým časovým jízdním dokladem určený Tarifem DÚK pro bezplatnou přepravu v zóně 101 na této kartě. Nemá-li osoba od věku 70 let jeden z těchto dokladů, přepravuje se za zlevněné jízdné. 
 • Strážník Městské policie Ústí nad Labem, Trmice
 • Asistent prevence kriminality
 • Policista Police ČR ve stejnokroji
 • Osoba uvedená v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění.
 • Dítě do věku 6 let bez omezení počtu dětí)
 • Jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P
 • Vodící, asistenční a služební psi
 • Držitelé poukazu DÚKpass a DÚKpass dítě 6 - 18
Zvýhodněné jízdné nelze využít pro přepravu ze zóny 121 do zóny 122 nebo v opačném směru.
Cestující se přepravuje za obyčejné jízdné.
 • Držitel průkazu ZTP 
 • Držitel průkazu ZTP/P včetně průvodce; nárok na přepravu vodicího psa má osoba, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce
 • Dítě do věku 6 let bez omezení počtu dětí)
 • Jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P
 • Vodící, asistenční a služební psi
 • Držitelé poukazu DÚKpass a DÚKpass dítě 6 - 18
 • Přeprava psa bez schrány
 • Přeprava spoluzavazadla dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a Jízdenky s platností 1 Den

15,30 Kč
45 minut
Zóna 121 - 122
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta)
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
17 Kč
45 minut
Zóna 121 - 122
• Jízdenkové automaty
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
21,60 Kč
45 minut
Zóna 101 – 101
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta)
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
24 Kč
45 minut
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
25,20 Kč
60 minut
Zóna 101 – 121/122/171
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta)
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
25,20 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta)
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
26 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• SMS - klíčové slovo MDJ - 90206
• Mobilní aplikace SEJF
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
28 Kč
60 minut
Zóna 101 – 121/122/171
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
28 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
95,40 Kč
1 den*
Zóna 101 – 101
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.
106 Kč
1 den*
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• SMS - klíčové slovo MDJ106 - 90206  
• Mobilní aplikace SEJF
• Smluvní obchodní prodejci
• Osoba od dosažení věku 18 let bez nároku na slevu na jízdném nebo bezplatnou přepravu.

* = platí od data a času označení/zakoupení/doručení do 04:00 hodin následujícího dne

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a Jízdenky s platností 1 Den

7,60 Kč
45 minut
Zóna 121 - 122
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta - pouze s registrací v eShop EOS nebo na Zákaznickém a informačním centru).
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
8 Kč
45 minut
Zóna 121 - 122
• Jízdenkové automaty
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
10,80 Kč
45 minut
Zóna 101 – 101
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta - pouze s registrací v eShop EOS nebo na Zákaznickém a informačním centru).
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
12 Kč
45 minut
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
12,60 Kč
60 minut
Zóna 101 – 121/122/171
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta - pouze s registrací v eShop EOS nebo na Zákaznickém a informačním centru).
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
12,60 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta - pouze s registrací v eShop EOS nebo na Zákaznickém a informačním centru).
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
14 Kč
60 minut
Zóna 101 – 121/122/171
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
14 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
47,70 Kč
1 den*
Zóna 101 – 101
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).
53 Kč
1 den*
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• SMS - klíčové slovo MDJZD - 90206  
• Mobilní aplikace SEJF
• Smluvní obchodní prodejci
Děti a mládež od 6 let do dosažení věku 18 let; žák, student prezenční formy studia od 18 let do dosažení věku 26 let, osoba od věku 65 let, příjemce invalidního důchodu 3. stupně (pouze jednotlivé jízdné).

* = platí od data a času označení/zakoupení/doručení do 04:00 hodin následujícího dne

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a Jízdenky s platností 1 Den

12,60 Kč
45 minut
Zóna 101 – 101
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta - pouze s registrací v eShop EOS nebo na Zákaznickém a informačním centru).
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
• Osoba od 62 let do dosažení věku 65 let; osoba přepravující dítě do věku 3 let.
14 Kč
45 minut
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
• Osoba od 62 let do dosažení věku 65 let; osoba přepravující dítě do věku 3 let.
14,40 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta - pouze s registrací v eShop EOS nebo na Zákaznickém a informačním centru).
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
• Osoba od 62 let do dosažení věku 65 let; osoba přepravující dítě do věku 3 let.
16 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
• Osoba od 62 let do dosažení věku 65 let; osoba přepravující dítě do věku 3 let.
49,50 Kč
1 den*
Zóna 101 – 101
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL
• Jízdenka z Mobilní aplikace Dokapsy od ČSOB
• Osoba od 62 let do dosažení věku 65 let; osoba přepravující dítě do věku 3 let.
55 Kč
1 den*
Zóna 101 – 101
• Zákaznické a informační centrum
• Jízdenkové automaty
• Smluvní obchodní prodejci
• Osoba od 62 let do dosažení věku 65 let; osoba přepravující dítě do věku 3 let.
60 Kč
1 den*
Zóna 101 – 101
• SMS - klíčové slovo MDJ60 - 90206     
• Mobilní aplikace SEJF
• Osoba od 62 let do dosažení věku 65 let; osoba přepravující dítě do věku 3 let.

* = platí od data a času označení/zakoupení/doručení do 04:00 hodin následujícího dne

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a Jízdenky s platností 1 Den

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a Jízdenky s platností 1 Den

3,80 Kč
45 minut
Zóna 121 - 122
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta - pouze s registrací v eShop EOS nebo na Zákaznickém a informačním centru).
• Držitel průkazu ZTP.
• Držitel průkazu ZTP/P.
6,30
60 minut
Zóna 101 – 121/122/171
• Check in/Check out  (bezkontaktní bankovní karta)
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Držitel průkazu ZTP.
• Držitel průkazu ZTP/P.
7 Kč
60 minut
Zóna 101 – 121/122/171
• Jízdenkové automaty
• Držitel průkazu ZTP.
• Držitel průkazu ZTP/P.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a Jízdenky s platností 1 Den

12 Kč
60 minut
Zóna 101 – 101
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava psa bez schrány, jízdního kola nebo spoluzavazadla dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.
25
1 den*
Zóna 101 – 101
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava psa bez schrány, jízdního kola nebo spoluzavazadla dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.
25 Kč
60 minut
Zóna 101 – 121/122/171
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava jízdního kola dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.
25 Kč
1 den*
Zóna 101 – 121/122/171
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava psa bez schrány nebo spoluzavazadla dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.
25 Kč
1 den*
Zóna 121 - 122
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava psa bez schrány nebo spoluzavazadla dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.
25 Kč
60 minut
Zóna 121 - 122
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava jízdního kola dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.
50 Kč
1 den*
Zóna 101 – 121/122/171
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava jízdního kola dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.
50 Kč
1 den*
Zóna 121 - 122
• Jízdenkové automaty
• Samoobslužný bezhotovostní nákup na terminálu ve vozidle
• Přeprava jízdního kola dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.

* = platí od data a času označení/zakoupení/doručení do 04:00 hodin následujícího dne

Časové jízdné na bázi BBK (bezkontaktní bankovní karta) nebo na bázi BČK DÚK (bezkontaktní čipová karta DÚK) nebo SEJF

Obyčejné jízdné Zónová platnost 101 – 101 Zónová platnost 101 – 121/122/171
7 dní 180 Kč 196 Kč
30 dní 620 Kč 644 Kč
90 dní 1 660 Kč 1 708 Kč
180 dní 3 100 Kč X
365 dní 4 490 Kč 5 880 Kč

Časové jízdné na bázi BBK (bezkontaktní bankovní karta) nebo na bázi BČK DÚK (bezkontaktní čipová karta DÚK) nebo SEJF

Zlevněné jízdné Zónová platnost 101 – 101 Zónová platnost 101 – 121/122/171
7 dní ① 70 Kč/ ② ③ 90 Kč 98 Kč
30 dní ① 205 Kč/ ② ③ 310 Kč 322 Kč
90 dní ① 550 Kč/ ② ③ 830 Kč 854 Kč
180 dní X X
365 dní X 2 940 Kč

① děti a mládež 6 - 18 let   ② žáci a studenti 18 - 26 let  ③ osoba od 65 let

Časové jízdné na bázi BBK (bezkontaktní bankovní karta) nebo na bázi BČK DÚK (bezkontaktní čipová karta DÚK) nebo SEJF

Zvýhodněné jízdné Zónová platnost 101 – 101
Zvýhodněné - D ① Zvýhodněné - J ② Zvýhodněné - N ③
7 dní 140 Kč 140 Kč X
30 dní 380 Kč 380 Kč 130 Kč
90 dní 1000 Kč 1000 Kč X
180 dní X X X
365 dní X X X

① osoba 62 - 65 let, příjemce inv. důchodu 3. stupně  ② osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let  ③ osoba s omezezním svéprávnosti (mimo SEJF)