Základní informace

V roce 2019 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem

a Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie)

Toto podepsané memorandu převážně řeší využití vodíku jako palivo pro autobusy pro městskou hromadnou dopravu.

Vodík vzniká ve Spolchemii jako vedlejší produkt při výrobě hydroxidu sodného a hydroxidu draselného v provozu Membránová elektrolýza.

Vodík  se jeví jako palivo budoucnosti s velkou přidanou hodnotou - a to zejména v oblasti  snižování prašnosti a hodnoty CO2 v ovzduší a hluku v ulicích města.

 

O projektu vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem:

 Projekt získal status strategického projektu JTF v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace

 Jeho jedinečnost je v komplexnosti řešení všech aspektů

  • výstavba čistící a komprimační stanice (Spolchemie Hydrogen a.s.)
  • vysoutěžení a provozování až 20 vodíkových autobusů s palivovými články
  • výstavba plnicí stanice
  • rekonstrukce haly oprav (pro dosažení vysokých standardů a bezpečnostních norem pro servis a diagnostiku)

Jednotlivé body jsou rozpracovány do max. možné připravenosti s ohledem na vypsané podmínky Operačního programu Spravedlivá transformace.

30. 11. 2023 byl projekt předložen do 2. výzvy – Strategické projekty Ústeckého kraje – Operačního programu Spravedlivá Transformace