Projekt Vodíková mobilita

Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí na Labem

Projekt byl 30.11.2023 předložen do 2. výzvy – Strategické projekty Ústeckého kraje – Operačního programu Spravedlivá Transformace.

Tímto krokem jsme deklarovali ukončení mnoholeté práce na přípravách celého projektu.

Vodíková mobilita ve městě Ústí nad Labem je komplexním projektem, který zaštiťuje realizaci čtyř pilířů, do kterých je rozdělen. Jsou jimi výstavba plnicí stanice H2, nákup vodíkových autobusů s palivovými články, rekonstrukce haly oprav a výstavba čisticí a komprimační stanice. Vodíku v Ústí nad Labem máme dostatek. Vodík vzniká ve Spolchemii jako vedlejší produkt při výrobě chloridu sodného a chloridu draselného pomocí membránové elektrolýzy. Významné benefity vodíkové mobility jsou snižování hluku a prašnosti v ulicích města, snižování CO2, rychlost plnění oproti elektro vozům, dojezdová vzdálenost, moderní a atraktivní MHD a především ekologická doprava.

 

Cíl projektu vodíkové mobility

 

Cílem celého projektu je provoz 20 bezemisních autobusů MHD v Ústí nad Labem

  • Snížení produkce CO2 do ovzduší ~ 1 852 tun CO2 / rok.
  • Modernizace a zatraktivnění veřejné dopravy.
  • Přiblížení realizace H2 mobility pro další města a podnikatelské subjekty, což přinese zájem investorů.
  • Diverzifikace pohonných hmot pro zajištění ekologické MHD.
  • Přispět k rozvoji vodíkové mobility v kraji i pro další využití.

Vodík jako palivo budoucnosti, které má v Ústí nad Labem ideální podmínky.

 

 

 

 

 

 

Předpokládaný harmonogram projektu

 Předpokládaný časový plán projektu:

  • Rozhodnutí o schválení dotačního titulu projektu očekáváme na přelomu II. a III. čtvrtletí, 2024.
  • Realizace výstavby čisticí a komprimační stanice – plnicí vodíkové stanice – rekonstrukce haly údržby → do konce roku 2026.
  • Objednání vodíkových autobusů ve III. kvartálu 2025. • I. čtvrtletí 2027 – start zkušebního provozu a kolaudační řízení.
  • I. čtvrtletí 2028 – plně funkční provozní fáze.