Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Bohuslav Bašus
Místopředseda dozorčí rady: Martin Konečný
Členové dozorčí rady:

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

František Dvořák

Ing. Josef Holub

Pavel Vodseďálek

Dozorčí rada plní funkci výboru pro audit a předsedkyní tohoto výboru je JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.