Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Vyhodnocení nástupu předními dveřmi za 1. čtvrtletí

15. 04. 2024

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem vyhodnotil zavedení nástupu předními dveřmi za 1. čtvrtletí.

Za 1. čtvrtletí 2024 bylo na jízdném utrženo o 817 tisíc Kč včetně DPH více než za stejné období loňského roku. Dopad do hospodaření společnosti je však z důvodu zvýšeného sazby DPH u jízdného z 10 % na 12 % nevýznamný.

Zavedení nástupu předními dveřmi snížil počet cestujících bez platného jízdního dokladu, i když se stále setkáváme s pokusy cestujících nastupovat na neplatnou jízdenku.

Co se týká bezpečnosti ve vozidlech městské hromadné dopravy dle statistických údajů nedošlo v 1. čtvrtletí k žádnému fyzickému útoku na naše řidiče tak, jak tomu bylo v minulosti.

Ubylo i stížností od cestujících na nepořádek a chování ostatních cestujících ve vozidlech.

Celkově lze konstatovat, že zavedení nástupu předními dveřmi přispělo k zvýšení bezpečnosti a kvality služeb v městské hromadné dopravě, což bylo hlavním cílem této změny v rámci I. etapy změny dopravní obslužnosti ve městě Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 

v Ústí nad Labem dne 15. dubna 2024 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí