Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Praktiky ÚOHS tahají peníze z kapes všech daňových poplatníků

30. 04. 2024

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) upozorňuje na nekorektní přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vůči dopravním podnikům. Pod zástěrkou otevření tržního prostředí dlouhodobě úřad straní dodavatelským firmám a uznává jejich námitky i v situacích, kdy jsou jednoznačně nesmyslné nebo jen obstrukční.

„ÚOHS v poslední době uplatňuje pravidla, která znemožňují našim členským dopravním podnikům výběr spolehlivých dodavatelů. V současnosti je známo již několik případů, kdy kvůli nespolehlivému dodavateli byla dopravnímu podniku krácena nebo dokonce nepřiznána dotace. Stejný dodavatel se ale hlásí do dalších výběrových řízení a ačkoli je již předem jasné, že nebude schopen dodávky pokrýt, není cesta, jak jej z veřejné zakázky při aktuální praxi ÚOHS vyřadit. A kdo zaplatí takové krácení dotace? Samozřejmě daňoví poplatníci, neboť dopravní podniky jsou závislé na financování z městských rozpočtů,“ říká výkonný ředitel SDP ČR Martin Chval.

Dopravní podniky hrají klíčovou roli v poskytování městské hromadné dopravy a je nezbytné, aby mohly svobodně a spravedlivě vybírat dodavatele, kteří jsou schopni poskytnout kvalitní a spolehlivé služby. Průtahy ve výběrových řízeních se negativně promítají například do potřebné obměny vozových parků jednotlivých dopravců.

„Smutným příkladem byly vybudované trolejbusové tratě v některých městech, na kterýchale nové trolejbusy dlouho jezdit nemohly, protože se je kvůli obstrukcím nedařilo vysoutěžit, případně nebyly kvůli četným závadám schopné provozu,“ vysvětluje Martin Chval a dodává: „Při diskusi se zástupci ÚOHS se dovídáme, že od toho jsou zadávací podmínky, aby si dopravní podnik zajistil kvalitu. Ale když požadujeme například v rámci soutěže předvedení funkčního vzorku, ÚOHS to zakáže s odůvodněním, že v rámci vývoje nemusí mít dodavatel žádný funkční vzorek k dispozici.“

SDP ČR si váží transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže. Nicméně neumožňovat zadavatelům veřejných zakázek vyřadit dodavatele, který není schopen splnit jejich požadavky, je nepřijatelné a poškozuje nejen dopravní podniky, ale i veřejný zájem.

SDP ČR proto naléhavě vyzývá ÚOHS, aby přehodnotil své postupy a zajistil, že budou nejen v souladu se zásadami spravedlivé soutěže, ale také v souladu se zájmy veřejnosti.