Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Nástup předními dveřmi

05. 01. 2024

Ústí nad Labem – Od 1. ledna 2024 došlo k zavedení nástupu předními dveřmi na trolejbusových linkách a ke sjednocení pravidel pro nástup do autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy.

Díky tomuto systému má řidič lepší přehled o cestujících a kontrolu platnosti jízdních dokladů zajišťuje primárně řidič vozidla. Každý cestující, který nastupuje předními dveřmi:

  • má-li platnou časovou jízdenku na bázi bezkontaktní platební karty je povinen přiložit platební kartu v plastové formě, v mobilním telefonu nebo v hodinkách s platební funkcí (záleží, k jaké kartě má časovou jízdenku zakoupenou) k symbolu bezkontaktní platby na terminálu u řidiče vozidla a vyčkat na potvrzení o úspěšném odbavení; při výstupu z vozidla již kartu k odbavovacímu zařízení nepřikládá,
  • má-li platnou časovou jízdenku zapsanou na bezkontaktní čipové kartě DÚK, je povinen ji přiložit k symbolu bezkontaktní platební karty na terminálu u řidiče vozidla a vyčkat na potvrzení o úspěšném odbavení; při výstupu z vozidla již kartu k odbavovacímu zařízení nepřikládá,
  • má-li platnou časovou jízdenku na bázi bezkontaktní platební karty nebo zapsanou na čipové kartě DÚK určenou pro bezplatnou přepravu je povinen ji přiložit k symbolu bezkontaktní platby a vyčkat na potvrzení o úspěšném odbavení; při výstupu z vozidla již kartu k odbavovacímu zařízení nepřikládá,
  • má-li neoznačenou předtištěnou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku z jízdenkového automatu, je povinen si ji označit v označovači umístěného v prostoru u řidiče vozidla; má-li jízdenku označenou již z předchozího spoje jiné linky a tato jízdenka je platná, předkládá ji řidiči vozidla k nahlédnutí,
  • má-li platnou mobilní jízdenku (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka z mobilní aplikace DPMÚL) je povinen předložit řidiči vozidla k nahlédnutí aktivní displej se zobrazeným jízdním dokladem; od data vyhlášení na www.dpmul.cz budou mobilní jízdenky mimo SMS jízdenky kontrolovatelné přes QR kód, kdy cestující bude povinen přiložit mobilní telefon se zobrazeným QR kódem ke čtečce QR kódů,
  • nemá-li platný jízdní doklad a bude se odbavovat v režimu Check in/Check out, je povinen po nástupu do vozidla přiložit bezkontaktní bankovní platební kartu v plastovém provedení, mobilní telefon nebo jinou přenositelnou techniku s virtuální platební kartou k symbolu bezkontaktní platební karty a vyčkat potvrzení o úspěšném odbavení (Check in); při výstupu z vozidla je povinen stejnou kartu přiložit k symbolu bezkontaktní platby na odbavovacím zařízení a odbavit se v režimu Check out,
  • má-li cestující jízdenku zakoupenou v aplikaci DÚKapka, je povinen po nástupu do vozidla předložit řidiči vozidla k nahlédnutí aktivní displej se zobrazenou platnou jízdenkou,
  • má-li cestující platný papírový jízdní doklad DÚK, je povinen jej předložit řidiči vozidla ke kontrole.

V případě, že si cestující hodlá zakoupit jízdní doklad na terminálu u řidiče vozidla, zvolí na displeji zařízení možnost „Volba tarifu“, vybere požadovanou jízdenku, kterou je povinen bezhotovostně zaplatit platební kartou nebo elektronickou peněženkou čipové karty DÚK.

  • Úspěšné odbavení při nástupu do vozidla je cestujícímu potvrzeno zatržítkem zelené barvy doplněné akustickým signálem a řidiči vozidla se na palubním počítači zobrazí rovněž úspěšné odbavení.
  • Při neúspěšném odbavení se cestujícímu na displeji odbavovacího zařízení zobrazí symbol doplněný o důvod chybného odbavení a řidiči vozidla je neúspěšné odbavení rovněž zobrazené. To, že platební karta není odbavena, může mít několik příčin. Například může banka, která provozuje elektronický odbavovací systém (ČSOB, a.s.) z důvodu nekryté transakce Check in/Check out vložit platební kartu na stoplist nebo cestující nedodržel podmínky pro použití platební karty stanovené svou bankou nebo může být platební karta cestujícího poškozena nebo platnost karty vypršela nebo byla použita platební karta, kterou se nelze odbavit. Řidič vozidla ani přepravní kontrolor nemá možnost ve vozidle MHD zjistit důvody, proč se cestující platební kartou nemohl odbavit. Pokud se cestující platební kartou neodbaví, musí si zakoupit jiný jízdní doklad nebo vystoupit z vozidla MHD a následně může podat reklamaci.

Bližší informace pro odbavení platební kartou jsou k dispozici na: https://www.dpmul.cz/cestovani-mhd/e-jizdenka/casto-kladene-dotazy

Nástup předními dveřmi v centru města:

Na nejvytíženějších zastávkách v centru města tzv. velkém ,,L“ je nástup předními dveřmi na autobusových a trolejbusových linkách zaveden až od 18 hodiny. Týká se to zastávek od Polikliniky po Mírové náměstí, respektive Hlavní nádraží, což je přehledně znázorněno na přiložené mapce.

 

 

Chceme zdůraznit, že cestující s kočárky, stejně jako cestující na vozíku pro osoby se zdravotním postižením nebo cestující se sníženou schopností pohybu a orientace, kteří využívají ke svému pohybu 2 francouzské hole nebo berle nebo rolátor, mohou i nadále využívat pro nástup dveře označené symbolem kočárku nebo symbolem mezinárodní přístupnosti. I pro tyto osoby platí povinnost se tarifně odbavit, pokud nemají nárok na bezplatnou přepravu nebo platný časový jízdní doklad nebo jízdní doklad pro jednotlivou jízdu jež je platný z předchozí jízdy. Naším cílem je zůstat vstřícní ke všem cestujícím a zajistit plynulý a bezpečný průběh jejich cest. 

v Ústí nad Labem dne 5. ledna 2024 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí