Neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby“

INFORMACE O DOTACI

Ústecký kraj obdržel neinvestiční účelovou dotaci na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID19.

V souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje byla dotace rozdělena mezi jednotlivé žadatele.

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML3388/SOPD/DS

Výše přidělené dotace DPMUL: 358 493,93 Kč

https://www.kr-ustecky.cz/