Investiční dotace na spolufinancování projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“

Investiční dotace na spolufinancování projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“

 

INFORMACE O DOTACI

Na základě schválení investiční dotace na spolufinancování projektů IPRM Výborem Regionální rady soudržnosti Severozápad dne 17. 3. 2024 a v souladu s usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje uzavřel Ústecký kraj s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ke spolufinancování projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“. V rámci projektu DPMUL pořizoval 26 nových trolejbusů, které byly dotačně podpořeny ze strany ROP Severozápad.

Ústecký kraj poskytl investiční dotaci ke spolufinancování projektu ve výši 9 513 300,- Kč.

Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML4086SoPD/PIT


https://www.kr-ustecky.cz/