Rekonstrukce VO Ústí nad Labem II

 

Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I I

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z Národního plánu obnovy

 

Název projektu: Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I I              
Registrační číslo: 
2182000359
Předpokládaný termín realizace: říjen 2023 – duben 2024
Dodavatel: MONZAS, spol. s r.o.
Celkové náklady: 3 718 697,- Kč
Dotace z prostředků NPO: 3 289 781,- Kč


Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:  428 906,- Kč

Popis projektu: Dotace je určena na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. 

 


Cílem projektu je:

hlavním cílem je postupná obnova a modernizaci veřejného osvětlení v Ústí nad Labem v souladu s Generelem VO vedoucí k úspoře elektrické energie  a modernizaci veřejného prostoru v Ústí nad Labem.

V tomto projektu dojde k

  • Výměně 396 ks původních svítidel,
  • doplnění soustavy o 11 nových svítidel.

 

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace projektu. Všechny výstupy projektu (modernizace veřejného osvětlení) jsou koncipovány tak, aby bylo dosaženo úspory elektrické energie a došlo k modernizaci veřejného prostoru v Ústí nad Labem moderními prvky VO.


Partner projektu: bez zapojení partnerů.