Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I

Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I      

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z Národního plánu obnovy

Název projektu: Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I                              
Registrační číslo: 2182000008
Předpokládaný termín realizace: únor 2023 – srpen 2023
Dodavatel: MONZAS, spol. s r.o., ELEKTRO-HAK, s.r.o.
Celkové náklady: 9 307 301,- Kč
Dotace z prostředků NPO: 6 710 219,- Kč


Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:  2 597 082,- Kč

Popis projektu: Dotace je určena na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. 


Cílem projektu je:

hlavním cílem je postupná obnova a modernizaci veřejného osvětlení v Ústí nad Labem v souladu s Generelem VO vedoucí k úspoře elektrické energie  a modernizaci veřejného prostoru v Ústí nad Labem.

V tomto projektu dojde k

  • výměně svítidel u 9 projektů,
  • výměně svítidel a stožárů u 3 projektů.

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace projektu. Všechny výstupy projektu (modernizace veřejného osvětlení) jsou koncipovány tak, aby bylo dosaženo úspory elektrické energie a došlo k modernizaci veřejného prostoru v Ústí nad Labem moderními prvky VO.


Partner projektu: bez zapojení partnerů.