Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL II

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z IROP. 

Název projektu: Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL II
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007555
Předpokládaný termín realizace: leden 2017 – březen 2020
Dodavatel: TEZAS servis a.s. a ZLINER s.r.o.
Celkové náklady: 50 480 000 Kč
Dotace z prostředků IROP: 34 008 075 Kč
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:  16 471 925 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, vedoucí ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy i její dostupnosti. Konkrétně půjde o dodávku 6 ks nízkopodlažních bezbariérových autobusů a jednoho minibusu s pohonem CNG, splňující normu EURO 6.

Cílem projektu je:

  • posílit přepravní výkony veřejné dopravy,
  • snížit zátěže plynoucí z IAD,
  • rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem,
  • zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,
  • zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
  • zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,
  • zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání.

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace projektu. Všechny výstupy projektu (nízkopodlažní vozidla) jsou koncipovány tak, aby učinily veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější. Výstupy projektu budou přístupné všem skupinám uživatelů, jsou zohledněny specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace a všem těmto uživatelům čerpání služby poskytované ze strany DPMUL zatraktivní.

Partner projektu: bez zapojení partnerů.

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.