Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek

 

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: IPRM Mobilita (Integrovaný plán rozvoje města)
Název dílčího projektu: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/76.01195
Doba fyzické realizace: září 2014 - listopad 2015

Stav projektu: V udržitelnosti
Celkové náklady: 35 258 307,47 Kč
Dotace z prostředků ROP: 25 750 242,18 Kč
Dotace Ústeckého kraje: 2 272 080,25 Kč
Prostředky z rozpočtu města:  7 235 985,04 Kč

Popis projektu: Projekt se zabývá provedením rekonstrukce a modernizace 51 trolejbusových zastávek MHD. Tuto rekonstrukci a modernizaci si vyžádá technická konstrukce nových nízkopodlažních typů trolejbusů. Stávající zastávky neumožňují novým typům vozidel vzhledem k odlišnému průjezdnímu profilu těchto vozidel odbavit cestující v zastávce požadovaným způsobem. V některých případech by došlo k úplnému popření nízkopodlažnosti trolejbusů, neboť by vozidla nebyla schopna vlivem zastaralé konstrukce zastávek zajet až k nástupní hraně zastávky.

Partner projektu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.