Partnerství

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Integrovaný plán rozvoje města Mostu - DOPRAVA

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Projekt: Informační systém 

Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/76.01327

Realizace projektu:

 • datum zahájení: 6. 1. 2012
 • datum ukončení: 30. 11. 2015
 • fyzická realizace projektu
 • datum zahájení: 13. 1. 2012
 • datum ukončení: 30. 11. 2015

Celkové způsobilé náklady projektu: 39 559 615,84 Kč

 • z toho uznatelné náklady: 39 559 615,84 Kč 
 • dotace z ROP Severozápad: max. 33 625 673,46 Kč 
 • vlastní podíl žadatele: 5 933 942,38 Kč

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad

www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu

Popis projektu: Hlavním cílem projektu, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – DOPRAVA, je prostřednictvím zavedení nového informačního systému zkvalitnit poskytované služby MHD na území města Mostu za účelem zvýšení atraktivnosti a využívání MHD co do přesnosti dodržování stanovených jízdních řádů a zvýšení informovanosti cestujících se zaměřením na návaznost a možnosti přestupů mezi jednotlivými linkami.

Náročnost cíle projektu odpovídá i množství aktivit, které je nutné v jeho rámci realizovat.

Dílčími cíli projektu je zvýšení kvality mobility obyvatel všech skupin ve městě Most včetně zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.

Partneři projektu:

 • Statutární město Most
 • Autobusy Kavka, a.s.
 • Student Agency, k.s.
 • Mgr. Milan Fencl - Intus
 • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 • Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
 • Chemstav Litvínov, s.r.o.
 • ČSAD Slaný, a.s.
 • Karel Mudroch