Inteligentní zastávky

INFORMACE O PROJEKTU

Operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)

Opatření IPRM: A.3 Rozvoj infrastruktury MHD
Aktivita IPRM: A.3.3 Informační systémy – inteligentní zastávky

Stav projektu: v udržitelnosti
Doba fyzické realizace: září 2015 - prosinec 2015

Celkové náklady: 5 487 119,69 Kč
Dotace z prostředků ROP: 3 828 140,11 Kč
Dotace Ústeckého kraje: 337 777,06 Kč
Prostředky z rozpočtu města: 1 321 202,52 Kč

Popis projektu: Cílem tohoto projektu je vytvoření systému „inteligentních zastávek“, tj. systému komfortního zajištění aktuálních dopravních informací v síti MHD pro cestující veřejnost za použití elektronických informačních tabulí, které spolupracují s dopravním dispečinkem, umožňují tak získat přesné informace o příjezdu, odjezdu či zpoždění na lince či spoji on-line způsobem. Z projektu bude těmito panely vybaveno 16 označníků na 6 nejvytíženějších zastávkách v centru města, které jsou i z hlediska svého umístění potřebné pro další technický i sociální rozvoj města a jeho fungování. Přístup do systému inteligentních zastávek bude nabídnut všem dopravcům, kteří by ho chtěli využívat.

Partner projektu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.