Logo DPmÚL

Zvýšení přirážky k jízdnému od 1.1.2016

13. 01. 2016
Od Nového roku je jízda na černo dražší, pokud se cestující, na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit příslušné jízdné a navíc přirážku k jízdnému.

Kontrolu platnosti jízdních dokladů je oprávněn vykonávat řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce. Na požádání cestujícího je pověřená osoba povinna ke kontrolnímu odznaku předložit i služební průkaz s podobenkou, který má shodné číslo s číslem odznaku.

Vstupem MHD, tedy Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje nazvaného Doprava ústeckého kraje (DÚK), kde zřizovatelem DÚK je Krajský úřad Ústeckého kraje, došlo k sjednocení smluvních a přepravních podmínek MHD a DÚK. Z tohoto důvodu bylo nutné sjednotit i výši přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu. Zvýšení přirážky umožňuje také novela zákona o silniční dopravě a novela zákona o dráhách vydána v roce 2013. 

S účinností od 1. ledna 2016 se zvyšuje přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu z 1.000 Kč na 1.500 Kč.  

Přirážku lze snížit za těchto podmínek:

Při zaplacení v hotovosti, v blokovém řízení, na místě kontroly (proti přirážce není přípustné odvolání)

(zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník dítěte ve věku od 6 do 15 let má právo uplatnit snížení přirážky při její platbě v doplatkové pokladně DPmÚL, a to do 3 kalendářních dnů od data jejího uložení)

700 Kč

Při zaplacení v den uložení přirážky nebo do 30 kalendářních dnů od uložení přirážky v doplatkové pokladně DPmÚL, poštovní poukázkou či bankovním převodem

1000 Kč

Dodatečné předložení integrované papírové časové jízdenky nepřenosné nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě v doplatkové pokladně DPmÚL, do 30 kalendářních dnů od data uložení přirážky

50 Kč

Dodatečné předložení integrované papírové časové jízdenky nepřenosné nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě cestujícího ve věku od 6 do 15 let v doplatkové pokladně DPmÚL, po 30 kalendářních dnech od data uložení přirážky do data podání žalobního návrhu

200 Kč

Při zaplacení v hotovosti, v blokovém řízení, na místě kontroly se pak přirážka mění z původních 500 Kč na nově 700 Kč, viz.tabulka.

Upozornění: Možnost dodatečného předložení časových jízdenek a tím i uplatnit možnost snížení přirážky se nevztahuje na časové jízdní doklady DÚK, které jsou dle Tarifu DÚK přenosné.