Logo DPmÚL

Změny v dopravě od 11. prosince 2011

07. 12. 2011
V rámci celostátních změn v dopravě dojde v neděli 11. prosince 2011 ke změnám i v MHD Ústí nad Labem.

Mezi nejdůležitější změny patří zavedení nové linky č. 1, která bude spojovat Ústí nad Labem a Krupku, o víkendech pak bude navíc obsluhovat i Chlumec.

Další podstatnou změnou je přejmenování zastávky Solvayova (v Klíšské ulici) na Klíšskou, z důvodu snazší orientace cestujících.

Jízdní řády všech linek MHD Ústí nad Labem platné od 11. prosince 2011 naleznete zde.

Denní doprava

Linka

Změna

1

 • zavedení linky
 • bližší informace neleznete zde

2

 • úprava jízdních doby v úseku Drogerie - Divadlo

3

 • zastávka Metal přesunuta k vrátnici podniku Kolbenschmidt
 • úprava jízdních doby úseku Divadlo – Hraničář
 • přejmenování zastávky Solvayova na Klíšská

4

 • přesun nástupní zastávky Divadlo do podloubí budovy EDS (zastávka Divadlo směr Západní nádraží ČD)
 • první spoj z Dubiček nebude zajíždět do Habří
 • v sobotu, neděli a ve svátek upraven jízdní řád

5

 • úprava jízdního řádu v sobotu, neděli a ve svátek z důvodu zachování návaznosti na linku č. 11

6

 • prodloužení trasy linky do zastávky Hlavní nádraží, resp. Mírové náměstí

7

 • zastávka Metal přesunuta k vrátnici podniku Kolbenschmidt

9

 • úprava jízdních doby v úseku Divadlo – Hraničář

11

 • změna jízdního řádu v sobotu, neděli a ve svátek
 • zrušení prvního ranního spoje v sobotu, neděli a ve svátek
 • v sobotu, neděli a ve svátek nebude linka obsluhovat úsek Chlumec – Stradov – Přestanov. Tuto obsluhu přebírá linka číslo 1 (se zajištěním návaznosti v zastávce Chlumec)

12

 • prodloužení trasy linky do zastávky Hlavní nádraží, resp. Mírové náměstí
 • úprava jízdního řádu a jeho proložení s linkou č. 1
 • v přepravních sedlech pracovních dnů, v sobotu, neděli a ve svátek je nově linka vedena v intervalu 120 minut

13

 • úprava odjezdů spojů tak, aby byly lépe proloženy s linkou 19, čímž dojde ke zlepšení obsluhy oblasti Pod Svahem a Žižkovy ulice (interval 60 minut se střídáním linek 13 a 19).
 • posun odjezdu nočního spoje z 2:21 hod. na 2:11 hod., kdy bude umožněn přestup z linek 53, 56, 101 a 102

15

 • úprava jízdního řádu o víkendech a svátcích
 • posun spoje ve 22.28 hod. od Divadla do Vaňova na 22.30 hod. z důvodu vytvoření přestupní možnosti mezi linkami číslo 15, 17 a 19

17

 • změna odjezdu z Církvic současného spoje v 7.11 hod. na 7.06 hod., a tím zlepšení přestupní vazby v zastávce Střekov nádraží na linku č. 9 do Kojetic
 • úprava jízdních doby úseku Divadlo – Hraničář

18

 • zastávka Metal přesunuta k vrátnici podniku Kolbenschmidt
 • úprava jízdního řádu

27

 • úprava jízdních doby úseku Divadlo – Hraničář
 • přejmenování zastávky Solvayova na Klíšská

54

 • úprava jízdních dob ve večerních hodinách a o víkendech

56

 • úprava jízdních dob ve večerních hodinách a o víkendech

 

Schéma denní dopravy

 

Noční doprava

Úprava jízdních řádů linek noční dopravy (101, 102, 53 a 56) tak, aby lépe navazovaly na rychlík R 788 z Prahy do Děčína. Změna se dotkne i dalších odjezdů nočních linek, z Mírového náměstí (směr Revoluční) tak budou linky odjíždět v 1:10; 2:10; 3:28 a 4:28.

 

Schéma noční dopravy

 

Informační leták ke stažení zde.