Logo DPmÚL

Změna tarifu městské hromadné dopravy

04. 12. 2017
S účinností od neděle 10. prosince 2017 bude na linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. platit tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).

Tarifu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. končí platnost 9. prosince 2017 ve 24:00 hodin. K implementaci tarifu DPmÚL a.s. do tarifu DÚK bylo přistoupeno v rámci další etapy začleňování DPmÚL a.s. do systému DÚK, neboť především v zájmu cestující veřejnosti je, aby všichni Dopravci zapojení do DÚK se řídili jedním tarifním předpisem. Tato změna usnadní cestujícím lepší orientaci při vyhledávání cen jízdného v rámci využívání služeb Dopravců DÚK.

První změna se bude týkat jízdenek s platností na 24 hodin, u kterých se změní doba jejich platnosti. Nové jízdenky budou jednodenní. Co to pro cestující znamená? Jízdenky budou platit od doby označení (v případě SMS a SEJF jízdenek od data nákupu) do 04:00 hod. následujícího dne. Stávající jízdenky 24 hodinové, budou moci cestující využít do odvolání v původním režimu 24 hodin. Příklad: Paní Dvořáková si zakoupí 13. prosince jednodenní papírovou jízdenku a označí si ji v označovači tentýž den v 15:01 hodin. Platnost této jízdenky bude do 14. prosince 04:00hod.

Další změna je v použití nového designu papíru, který schválil Krajský úřad Ústeckého kraje. Jízdní doklady na novém ceninovém papíru budou dány do oběhu v prvním čtvrtletí 2018. Změna bude pouze v drobnostech, jako je lem papíru, umístění loga, text Doprava ústeckého kraje je nahrazen textem Jízdní doklad DÚK atd. Cestující se nemusejí obávat, že si jízdenky kvůli této změně budou muset vyměnit. Jízdenky a časové kupóny na stávajícím ceninovém papíru budou i nadále platné.

Zásadní změnou, na kterou je zapotřebí upozornit, je ukončení prodeje dvou a více zónových časových kupónů k průkazům vydaným DPmÚL a. s. do těchto zón:

  • 112 Řehlovice
  • 113 Stebno
  • 115 Habrovany
  • 116 Dubice – Řehlovice
  • 123 Chabařovice
  • 431 Krupka

Cestující, kteří si kupují časové kupóny do zmíněných zón, dostanou nově už pouze časové kupóny přenosné. K přenosným časovým kupónům obyčejným nemusí mít cestující žádný průkaz. Důležité upozornění platí při nákupu přenosných časových kupónů pro studenty od 15 do 26 let. Ti budou muset přijít na Zákaznické centrum v ul. Revoluční a na přepážce Bus Line si zakoupit Žákovský průkaz 15-26 let uvedený v příloze – cena 10 Kč. Po vyplnění osobních údajů a potvrzení školou na zadní straně průkazu se musí dostavit na Zákaznické centrum, přinést si sebou nepoškozenou fotografii průkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru, která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie, a doklad totožnosti. Průkazka je platná až po ověření údajů dopravcem a je nezbytným dokladem jak pro nákup studentského jízdného, tak při kontrole jízdenek. Cena za ověření nároku dopravcem je 60,- Kč. Dítě ve věku 10 – 15 let může k prokázání věku předkládat i nadále platný průkaz DPmÚL a.s., časové kupóny však už nebudou nést číslo tohoto průkazu, nebo si zřídí Žákovský průkaz do 15 let (podmínky vystavení jsou stejné jako u studentů). Cestující, kteří mají zakoupenou jízdenku, která má vyznačenou platnost i po 10. prosinci 2017 se nemusejí obávat, jízdenka bude stále platná. Změna platí
až při zakoupení nové jízdenky po 10. prosinci 2017.

Stávající dvou a více zónové časové kupóny se budou prodávat nadále pouze do zón 121 Chlumec, 122 Přestanov a 171 Dolní Zálezly. Čísla těchto kupónů budou stále vázaná na číslo průkazu  DPmÚL a.s., a proto budou kupóny nepřenosné.

S účinností od 10. prosince 2017 si cestující mohou v Zákaznickém centru DPmÚL a.s. nově zakoupit jednotlivé jízdenky i časové přenosné kupóny jednodenní, sedmidenní a třicetidenní dle tarifu DÚK ze zóny 101 Ústí nad Labem do všech ostatních zón Ústeckého kraje.

Nespornou výhodou pro cestujícího v přechodu k tarifu Dopravy Ústeckého kraje je, že si bude moci kupovat jízdenky na cestování z Ústí nad Labem po celém Ústeckém kraji, tzn. možnost zakoupit si i jízdenku např. na vlak mezi Ústí nad Labem a Děčínem, na všech přepážkách Zákaznického centra DPmÚL a.s.

Nezapomeňte, že stávající jízdenky budou i nadále platit.

V případě dotazů se obraťte na Zákaznické centrum, ul. Revoluční 26 nebo zavolejte na bezplatnou infolinku 800 100 613. Pracovní doba: pondělí až pátek 06:00 – 18:00 hod, sobota 06:00 – 12:00 hod.
Vzor žákovské průkazky od 10 do 15 let

 


Vzor žákovské průkazky od 15 do 26 let.