Logo DPmÚL

Výluka trolejbusové dopravy na linkách číslo 54 a 56 dne 28. října 2016

25. 10. 2016
Dne 28. 10. 2016 bude výluka na trolejbusových linkách číslo 54 a 56 z důvodu pokládky nové obrusné vrstvy na komunikaci Masarykova, v úseku Kpt. Jaroše – přemostění Rondel.
V průběhu výluky bude doprava zajištěna náhradní autobusovou dopravou.
Při jízdě do centra pojede autobus ulicí Kapitána Jaroše a Skorotickou ulicí přes rondel do zastávky Bukov a dále po trase.

Při jízdě z centra pojede autobus ze zastávky Bukov do zastávky Bukov rondel (zastávka posunuta zpět o cca 20 metrů do zastávky linky 16 směr Pod Holoměří) a dále přes rondel ulicemi Skorotická a Kapitána Jaroše do zastávky Kapitána Jaroše a dále po trase.