Logo DPmÚL

Vyhlášení záměru veřejné zakázky

29. 08. 2012
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vydává předběžné oznámení o záměru veřejné zakázky "Nákup 2 vozidel odtahové služby".

Bližší informace budou zveřejněny koncem září 2012.
Informace na profilu zadavatele zde.