Logo DPmÚL

Víte, že ...?

22. 02. 2012
Jízdenka o velikosti 3,5 x 8 cm obsahuje řadu důležitých údajů.

Jízdenka je zjednodušeným daňovým dokladem, tedy základní údaje, které musí obsahovat, vyplývají ze zákona o DPH.

  1. obchodní firma, sídlo nebo místo podnikání společnosti, která uskutečňuje zdanitelné plnění, IČ, DIČ
  2. rozsah a předmět zdanitelného plnění
  3. datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění (vytiskne se do tiskového pole při označení jízdenky)
  4. výše ceny (včetně daně)
  5. sazba daně
  6. pořadové číslo (číslo jízdenky a série, které jízdenka obsahuje v označeném poli)
Další údaje, které jsou na jízdence uvedeny, mají zákazníkům usnadnit manipulaci s jízdenkou.
  1. zónová platnost jízdenky
  2. směr vložení jízdenky do označovacího zařízení
  3. piktogramy