Logo DPmÚL

Uzavření Předprodeje jízdenek u Hraničáře

23. 01. 2017
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. plánuje od 1. 3. 2017 uzavření Předprodeje jízdenek u Hraničáře. Od uvedeného data již nebude možné nakupovat jízdenky v této provozovně.
Pro naše cestující jsou připraveny dvě varianty možnosti zakoupení jízdního dokladu. Cestující, kteří využívají předplacené jízdné, rádi přivítáme v rekonstruovaném Zákaznickém centru v Revoluční ulici. Pro zákazníky, kteří používají pouze jednorázové jízdné, bude na stávajícím místě instalován nový jízdenkový automat, na kterém bude možné zaplatit i bezkontaktní platební kartou. 
 Předprodej jízdenek u Hraničáře. Provozovna bude uzavřena hned z několika důvodů. 

Stávající pracovní prostředí má nízký potenciál takového zlepšení, aby odpovídalo moderním podmínkám, nesplňuje bezpečnostní požadavky z hlediska nákupu pro cestující a legislativní požadavky ve vztahu k ochraně osobních údajů. Po technické stránce pak má Předprodej zastaralé elektrické vedení s častými výpadky proudu a také zvýšené provozní náklady. Odstranění výše uvedeného by vyvolalo nutnost rozsáhlé rekonstrukce. To je výčet hlavních důvodů, které vedly k rozhodnutí o uzavření tohoto pracoviště. 

„V roce 2016 jsme kompletně zrekonstruovali naše Zákaznické centrum v ulici Revoluční, které je od Hraničáře vzdálené pouze pár set metrů nebo jednu zastávku MHD. Mít dvě takto blízko od sebe vzdálená pracoviště je v ČR výjimka, jiné obdobně velké dopravní podniky mají pouze jedno Zákaznické centrum. V zákaznickém centru jsou navíc čtyři multifunkční okénka, která zajistí dostatečný prostor pro odbavení co největšího počtu cestujících tak, aby zde nedocházelo k vytváření front. Nerušíme pracovní místa a zaměstnance převádíme do Zákaznického centra do Revoluční ulice,“ uvádí Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti. 

Prodej jízdenek a předávání informací pro cestující probíhá uvnitř budovy, cestující tak nejsou vystaveni nepříznivým klimatickým podmínkám a v létě je prostor haly klimatizovaný. Komfortnost odbavení zajišťuje informační vyvolávací systém. 

Cestující však o možnost nákupu jízdenek u Hraničáře nepřijdou. K Hraničáři bude umístěn jeden ze tří nových jízdenkových automatů, ve kterém zatím bude možno zakoupit pouze jízdenku pro jednotlivou jízdu, ale již s možností využití platební karty.  

„Staré jízdenkové automaty na výdej jízdenek plánujeme postupně zrekonstruovat v několika etapách. Během měsíce února budou umístěny 3 nové jízdenkové automaty, a to v zastávkách Hraničář, Masarykova nemocnice a Dukelských hrdinů. V budoucnu se připravuje i prodej časových kupónů na vybraných exponovaných místech (např. Hraničář), které půjde pořídit právě přes jízdenkové automaty,“ potvrzuje Ing. Jiří Randák, provozně technický náměstek. 

„Zavedení automatů, kde lze platit i platební kartou, navazuje na připravovanou verzi elektronického odbavovacího systému se zaměřením na co největší komfort pro cestující a zároveň jednoduchost systému s podporou nejmodernějších technologií,“ doplňuje Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti.