Logo DPmÚL

Tisková zpráva - poptávkový systém

13. 12. 2017
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. spustí poptávkový systém otevírání dveří

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. od 10. prosince 2017 uvede do provozu poptávkový systém otevírání dveří. Samoobslužný systém cestujícím umožní otevřít si pouze ty dveře, které chtějí využít pro nástup či výstup z vozidel MHD. Tlačítka samoobslužného systému jsou umístěna vně vozidel v blízkosti dveří a jsou označena šipkami směřujícími od sebe. Uvnitř vozidel jsou umístěna na přídržných madlech a označena textem „DVEŘE“ nebo tlačítkem se šipkami směřujícími od sebe. Ještě před zahájením provozu budou v blízkosti tlačítek pro samoobslužné otevírání dveří instalovány samolepky pro jejich zvýraznění.

Zavedením nového systému otevírání dveří zůstávají beze změny podmínky způsobu celodenního nástupu předními dveřmi u autobusových linek a nástupu předními dveřmi u trolejbusových linek, kde čas nástupu předními dveřmi je označen zeleným písmenem N u času odjezdu na jízdním řádu.

Při posledním nákupu nových vozidel, DPmÚL prezentoval tento systém a plánoval jeho uvedení do provozu. Tuto myšlenku také podpořila cestující veřejnost, která se dožadovala zavedení systému do praxe. V současné době je poptávkovým systémem vybaveno celkem 38 ze 75 autobusů a 50 ze 72 trolejbusů. I další nová vozidla, která bude DPmÚL v budoucích letech pořizovat, budou samozřejmě tímto systémem vybavena, a rozšíří tak počet vozidel se samoobslužným otevíráním dveří.

Poptávkový systém otevírání dveří jistě cestující znají z jiných dopravních podniků (zejména z pražského metra) a nebude to pro ně novinka, i co se obsluhy týče. Cestující čekající na zastávce, bude muset vyčkat, až vozidlo zastaví, poté stiskne tlačítko poptávky, které je umístěno v blízkosti dveří a následně dojde k jejich otevření. Naopak cestující ve vozidle, který bude chtít na následující zastávce vystoupit, může tlačítko stisknout před příjezdem do zastávky a po zastavení vozidla v zastávce pouze vyčkat
až se dveře otevřou.

,,Přínosem celého systému bude na jedné straně zrychlení odbavování cestujících, zvýšení tepelného komfortu, zejména v zimním období, kdy nebude docházet k otevírání všech dveří na méně frekventovaných zastávkách, kde nastupuje jen jeden cestující a dochází tak ke zbytečnému úniku tepla. Na druhé straně se pak z hlediska provozu sníží opotřebení dveřních mechanismů a s tím spojené náklady na jejich výměnu a údržbu,“ uvedl Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti.

Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že se zavedením tohoto systému budou vznikat situace, při kterých obě strany, jak DPmÚL, tak cestující veřejnost, budou muset reagovat bez zbytečných emocí a s nadhledem, abychom společně tento systém uvedli do plynulého provozu ke spokojenosti všech zúčastněných stran.