Logo DPmÚL

Tisková zpráva

14. 03. 2024

Dopravní podnik města Ústí nad Labem od 1. května 2024 mění číslování a trasy linek městské hromadné dopravy

Ústí nad Labem - S platností od 1. května 2024 dojde k významnému přečíslování linek ve veřejné dopravě v Ústí nad Labem. Nově navržené linky nabídnou rozšířenou kapacitu moderních vozidel, delší trasy a přímé spojení. Jedná se o plánovanou 2. etapu změn v městské hromadné dopravě.

"Naše nová linková koncepce vychází z aktuálních potřeb obyvatelstva. Díky této změně poskytneme našim cestujícím více místa na vybraných spojích nasazením trolejbusů místo autobusových spojů," dodává mluvčí městského dopravního podniku.

Poslední významné změny v městské hromadné dopravě v Ústí nad Labem proběhly již před 17 lety. Během této doby došlo k navýšení požadavků na propojení částí města například v důsledku generační výměny obyvatelstva a vznikem nových výrobních zón a obchodních center.  Aktuální požadavky cestujících reflektují potřebu efektivnějších a přímých spojů do zaměstnání nebo do obchodů. Zároveň je důležité nezapomínat na naše nejmladší obyvatele, kteří vyžadují rychlé spojení do škol a na zájmové či sportovní kroužky.

Tato změna je podpořena nasazením 33 nových parciálních trolejbusů, které nejen nahradí zastaralé trolejbusy, ale i části autobusových linek. Nákup vozidel od společnosti Škoda Electric a.s. si vyžádal investice ve výši 812 milionů Kč.  Nová flotila vozidel nabízí nejen rozšířenou kapacitu pro cestující, ale je rovněž vybavena více bezpečnostními prvky, dvěma hnacími nápravami a poskytuje moderní komfort cestování.

Dalším významným přínosem modernizace vozidel je její pozitivní dopad na životní prostředí. Díky inovativní technologii jsou tyto trolejbusy schopny přejet úseky bez trakčního trolejového vedení pomocí baterií, což dále posiluje ekologickou udržitelnost provozu. Ekologie těchto vozidel splňuje náročné požadavky a přispívá ke snížení emisí a hluku ve městě.

"Investování do moderních a ekologických dopravních prostředků je zásadním krokem pro zlepšení kvality života v našem městě. Cílem je poskytnout obyvatelům města pohodlnou a ekologickou dopravu, která bude šetrná k životnímu prostředí," zdůraznila mluvčí městského dopravního podniku.

O všech změnách bude veřejnost včas informována.

 

 

v Ústí nad Labem dne 14. března 2024 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí