Logo DPmÚL

Tisková zpráva

09. 09. 2020
Správné přikládání karty při bezkontaktní platbě

Ústí nad Labem – Československá obchodní banka, a. s. v posledních dnech eviduje zvýšené množství reklamací ze strany držitelů karet na funkci bezkontaktního placení. Předmětem reklamace je nemožnost zaplatit na terminálu platební kartou bezkontaktně.

Československá obchodní banka, a. s. apeluje na cestující, aby byl brán zvlášť zřetel na to, jakým způsobem je karta k terminálu přiložena. Pro správnou komunikaci platební karty s terminálem je důležité, aby platební karta byla vždy přikládána k terminálu přímo na místo označené pro bezkontaktní platbu. Tímto místem může být displej, bok, čelo apod. (záleží na jednotlivém typu platebního terminálu). Po správném přiložení platební karty na místo určené pro bezkontaktní platby je dále nutné počkat na potvrzení platby (pípnutí terminálu).