Logo DPmÚL

Tisková zpráva

17. 04. 2020
Nákup jízdenek na terminálu u řidiče

Nákup jízdenek na terminálu u řidiče

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. od 20. dubna 2020 spouští bezhotovostní samoobslužný nákup jízdenek pro jednotlivou jízdu a síťových jízdenek DÚK na terminálu u řidiče vozidla.

 

Postup nákupu jízdenek:

Pro nákup jízdenky nastupte prvními dveřmi a na terminálu stiskněte tlačítko „VOLBA TARIFU“. Dále zvolte požadovanou cílovou zónu, do které budete cestovat dle nabídky na obrazovce terminálu. Výchozí zónou je vždy ta, ve které jízdenku zakupujete. Jízdenku lze zakoupit do zón 101, 121, 122, 171. V nabídce jsou i jednodenní síťové jízdenky DÚK, vybrané druhy jednodenních jízdenek a jízdenka pro zaplacení přepravného za zavazadlo/psa.

 

 

Následně zvolte požadovanou dobu platnosti jízdenky v horním řádku obrazovky a stiskněte „druh požadované jízdenky“. Jakmile se na obrazovce terminálu zobrazí výzva k zaplacení jízdenky, přiložte bezkontaktní platební kartu nebo čipovou kartu DÚK, pokud hradíte jízdenku z elektronické peněženky. Do doby zaplacení jízdenky má cestující možnost objednávku zvolené jízdenky kdykoliv zrušit. Po zaplacení terminál vytiskne jízdenku. Jízdenku si odeberte a uschovejte pro případ přepravní kontroly nebo pro přestup na linky jiného dopravce DÚK.

Jízdenka platí od data a času nákupu do data a času vyznačeného na jízdence (tedy 45 minut, 60 minut nebo 1 den). Jízdenka s platností 1 den je platná od data a času nákupu do 04:00 následujícího dne.


 

Pozor! Pokud přiložíte platební kartu k terminálu před navolením možnosti „Volba tarifu“, nebo v průběhu nákupu jízdenky, budete automaticky odbaveni v režimu Check in/Check out na jednotlivé jízdné obyčejné.

V případě zakoupení síťové relace můžete zvolit jednotlivé či skupinové jízdné na 1 den. Jízdenka platí na celém území Ústeckého kraje za podmínek a na linkách uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách DÚK. Platnost jízdenky je od data a času prodeje do 04:00 následujícího dne.

 


Při výběru jízdenky musí cestující dbát zvýšené opatrnosti na to, aby platební kartu, kterou bude hradit jízdenku, nepřiložil ke čtecí zóně čtečky terminálu (cca 7 cm) dřív, než bude vyzván k jejímu přiložení terminálem, jinak může být odbavený v režimu Check in/Check out na jednotlivé jízdné obyčejné. Zakoupenou jízdenku ani nechtěné odbavení v režimu Check in/Check out nelze reklamovat. 

Partnerem celého projektu je společnost Mastercard.


Terminál