Logo DPmÚL

Tisková zpráva

03. 07. 2019
Změna tarifu pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách MHD

Ústí nad Labem – Od 15. prosince 2019 bude změněn tarif pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách MHD.

Statutární město Ústí nad Labem uzavřelo s Ústeckým krajem Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou (integrační smlouva), ze které vyplývá povinnost navýšení tarifu jízdného o procento odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Přistoupením k integrovanému dopravnímu systému (IDS) mělo dojít k navýšení tarifu od 1. 1. 2019. S Ústeckým krajem byla vyjednána výjimka
a ke zvýšení tarifu dojde až od 15. 12. 2019.

Nový tarif přinese změny cen jednorázového obyčejného jízdného v hodnotě 18 Kč s platností na 45 minut pro zónu 101 na 20 Kč nebo v hodnotě 21 Kč s platností na 60 minut pro zóny 101-101/121/122/171 na 22 Kč. V případě, že cestující k odbavení použije svou bezkontaktní platební kartu, bude mu ze zvýšené ceny odečtena sleva 10% a jednorázové obyčejné jízdné ho bude stát 18 Kč nebo 19,80 Kč dle doby platnosti a zvolené zóny.

V novém tarifu zůstane zachováno zvýhodněné jízdné u kategorií důchodci ve věku od 62 – 65 let (ačkoliv hranice odchodu do důchodu je 65 let), osoby přepravující dítě do věku 3 let a osoby pobírající invalidní důchod III. stupně pouze při koupi časového kupónu. Tato změna přinese největší výhodu osobám přepravující dítě do věku 3 let, které budou moci nově cestovat za zvýhodněné časové jízdné i bez přítomnosti dítěte.

Rada města schválila snížení ročního kupónu ze 4 845 Kč na částku 3 990 Kč, což je krok ke zvýšení dostupnosti dopravy široké veřejnosti. ,,Věříme, že především tuto změnu přivítá řada cestujících. Do této doby jsme se setkávali pouze s negativními komentáři s tím, že máme nejdražší roční jízdné. Cena ročního kupónu bude nově vycházet v přepočtu na jeden den 10,93 Kč,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Ing. Libor Turek, Ph.D..