Logo DPmÚL

Tisková zpráva

12. 08. 2022
Tichý trolejbus

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ve spolupráci s ústeckou pobočkou Tichého světa, o.p.s. v rámci Deafemberu - měsíce osob se sluchovým postižením, Vás zve na akci Tichý trolejbus.

 

Cestující městské hromadné dopravy se na lince číslo 54 dne 15. září 2022 od 9:00hod. do 13:00 hod. budou setkávat s osobami se sluchovým postižením a s týmem ústecké pobočky Tichého světa. Ti, kteří budou mít zájem, se budou moci seznámit se základy znakového jazyka, dozví se, jak porozumět osobám se sluchovým postižením a naučit se s nimi lépe komunikovat. Osoby se sluchovým postižením to nemají v komunikaci jednoduché. Věděli jste, že mateřským jazykem neslyšících je znakový jazyk, a proto mají někteří problémy plně porozumět psanému textu? Věříme, že z kampaně, kterou v letošním roce pořádáme poprvé, se stane přínosná osvětová tradice.

 

,,Cílem společného snažení organizátorů je seznámit veřejnost s problematikou osob se sluchovým postižením a tímto způsobem přispět k lepšímu porozumění mezi světem slyšících a světem neslyšících. Dopravní podnik města Ústí nad Labem se snaží každoročně podporovat několik podobných veřejně prospěšných projektů a aktivit“, uvedla výkonná ředitelka DPmÚL Simona Mohacsi.