Logo DPmÚL

Tisková zpráva

03. 07. 2018
Změna tarifu Dopravy Ústeckého kraje

Změna tarifu Dopravy Ústeckého kraje

Ústí nad Labem - S účinností od soboty 1. září 2018 vejde v účinnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje, který přináší zásadní změny i pro cestující v městské hromadné dopravě provozované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

1. Jednotlivé jízdné

  • zavedení zlevněného jízdného pro děti a mládež od 6 - 18 let,
  • zavedení zlevněného jízdného pro žáky a studenty od 18 do 26 let,
  • zavedení zlevněného jízdného pro seniory od 65 let (v zóně 101 do 70 let).

NÁROK NA ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ:

  • děti od 6 do 15 let – nárok na zlevněné jízdné neprokazují,
  • mládež od 15 do 18 let – nárok na zlevněné jízdné prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození;  nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem DÚK, průkazem DPmÚL nebo platným studentským průkazem ISIC,
  • žáci a studenti od 18 do 26 let prokazují nárok na zlevněné jízdné žákovským průkazem obsahující náležitosti uvedené v tarifu DÚK nebo platným studentským průkazem,
  • senior od 65 let prokazuje nárok průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození.

 2. 

Prodej jízdenek u řidiče

  • jízdenka přestupní v hodnotě 25 Kč bude nově jako kombinovaná jízdenka (obyčejná/zvýhodněná):
   • obyčejná – pro cestující bez nároku na zlevněné jízdné nebo bezplatnou přepravu – časová platnost 60 minut, jízdenku lze použít v zónách 101-101/121/122/171,
   • zvýhodněná – pro cestující kategorie „důchodce“ od 62 do 65 let a osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let – časová platnost 90 minut, jízdenku lze použít pouze v zóně 101.
  • Jízdenka přestupní zlevněná v hodnotě 10 Kč s platností na 60 minut. Jízdenku lze použít v zónách 101-101/121/122/171. Tato jízdenka je určená pro kategorie cestujících:
   • děti a mládež od 6 do 18 let
   • žáci a studenti od 18 do 26 let
   • senioři od 65 let (v zóně 101 do 70 let)
   • držitelé průkazů ZTP, ZTP/P v zónách 121/122/171
Dále lze jízdenku použít pro zaplacení přepravného za zavazadlo nebo psa přepravovaného bez schrány.

 3. 

SMS a SEJF jízdenka

Nově se zavádí zlevněná SMS jízdenka a SEJF jízdenka s platností na 1 den v hodnotě 20 Kč. Jízdenku lze použít pouze v zóně 101. Je určena pro kategorie cestujících:

  • děti a mládež od 6 do 18 let
  • žáci a studenti od 18 do 26 let
  • senioři od 65 let (v zóně 101 do 70 let)

 4. 

Zvýhodněné jízdenky

Jízdenky v hodnotě 10 Kč, 12 Kč a 40 Kč platné pro kategorie cestujících:

  • důchodce od 62 do 65 let
  • osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let

U těchto jízdenek nedojde ke změně ceny, mění se pouze jejich označení ze „zlevněné“ na „zvýhodněnou“, a lze je použít pouze v zóně 101.

Původní jízdenky budou moci cestující nadále používat ještě do konce září 2018.

 

U jízdenek v hodnotě 18 Kč, 21 Kč a 80 Kč platných pro kategorii cestujících od 26 do 62 let dojde ke změně piktogramu.

Zakoupené původní jízdenky vydané dle Tarifu DÚK budou moci cestující i nadále používat.

 5. 

Časové jízdenky

  •  

   ruší se všechny 15 denní časové jízdenky,
  • zavádí se nové zlevněné jízdenky pro kategorie cestujících:
   • děti a mládež od 6 do 18 let
   • žáci a studenti od 18 do 26 let
   • senioři od 65 let (v zóně 101 do 70 let). 


Důležité upozornění. Doporučujeme cestujícím z nově zavedených kategorií nenakupovat současné časové kupóny s dobou platnosti přesahující datum 31. 8. 2018. Současně žádáme tyto cestující, aby si nenakupovali jízdenky pro jednotlivou jízdu ve větším množství a nevystavovali se tak možnému delšímu odbavení při jejich výměně.

Stávající jízdenky budou moci cestující vyměnit nebo vrátit od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 za podmínek stanovených tarifem DÚK.

 

Jednorázové jízdenky si budou moci cestující zakoupit od 20. srpna a nové časové nepřenosné kupóny 15 dní dopředu s platností od 1. 9. 2018.

Bližší informace lze získat prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.dpmul.cz, emailové adresy: nebo na Zákaznickém centru, ul. Revoluční 26 Ústí nad Labem. Rovněž tak lze využít bezplatnou infolinku 800 100 613. Pracovní doba: pondělí až pátek 06:00 – 18:00 hod.