Logo DPmÚL

Tisková zpráva

28. 06. 2019
Výsledek spolupráce Sdružení dopravních podniků ČR a Ministerstva dopravy ČR pomůže stabilizovat stavy řidičů v dopravních podnicích

Úsilí Sdružení dopravních podniků ČR přineslo další ovoce - ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR vyřešilo problém s barvocitem. Problémy vyplývající z rozdílného posouzení zdravotní způsobilosti řidičů tramvají a trolejbusů oproti řidičům autobusů v městské veřejné dopravě tak dopravním podnikům od 1. července odpadnou.

 

Dosavadní praxe znamenala, že přestože se všichni řidiči MHD pohybují při výkonu práce ve stejném provozu, na řidiče „drážních vozidel“, tedy trolejbusů a tramvají, byly kladeny nároky nepoměrně vyšší. Největší potíže z hlediska náboru, ale i stabilizace řidičů tramvají a trolejbusů, pak působil právě barvocit.

Ačkoli tato praxe trvala řadu let, skutečně velké problémy začala působit v okamžiku, kdy na trhu práce chybí tisíce řidičů.

 

Díky vynikající spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, konkrétně s ředitelem odboru Jindřichem Kušnírem a jeho kolegy (Odbor drah, železniční a kombinované dopravy), došlo ke změně legislativy a to s účinností od 1. července tohoto roku. Nově zavedená praxe tak srovná nároky kladené na řidiče MHD bez ohledu na skutečnost, který z dopravních prostředků právě řídí.

 

Velmi si vážím přístupu našich partnerů z Ministerstva dopravy a věřím, že stejně jako v tomto případě se v budoucnu podaří vyřešit i další problematické otázky mezi MHD a dopravou železniční,“ komentuje výsledek spolupráce Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR a Místopředseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a dodává: „Stávající legislativa totiž nereflektuje v některých podstatných otázkách odlišnosti MHD a dopravy na železnici.“