Logo DPmÚL

Tisková zpráva

14. 12. 2020
Veřejné osvětlení

Ústí nad Labem – Od 1. ledna 2021 bude Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zajišťovat veřejné osvětlení ve městě.

Rada města schválila dne 19.10.2020 uzavření smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území statutárního města Ústí nad Labem mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. k zajištění správy, provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení, ke kterému se váže i slavnostního osvětlení, speciálního osvětlení (např. nasvětlení mostních konstrukcí, přechody pro chodce, významné budovy, sochy, opěrné zdi, apod.), zapínací místa a hodiny, a to na dobu neurčitou.

Odběr elektrické energie bude financován z rozpočtu města dle vysoutěženého a zasmluvněného dodavatel elektřiny. Celkový odběr spotřebované elektrické energie je spočítán v rozsahu na bezmála na 5700 MWh za jeden kalendářní rok při celkové době svícení 4092 hodin. Dodavatelem bude společnost EP ENERGY TRADING.

Hlavním cílem nové smlouvy je vytvoření tzv. Generelu veřejného osvětlení pro zjednodušení a mapování celkového vzhledu města při nočním provozu, který bude zároveň sloužit jako podklad pro navazující stupeň projektových dokumentací pro modernizaci veřejného osvětlení a postupné snižování nákladů nejen na spotřebu elektrické energie, ale i celkovou údržbu a servis veřejného osvětlení.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. bude mít ve správě v počtu téměř 12 000 stožárů veřejného osvětlení se 184 zapínacími místy.

Pro nahlášení poruch bude zřízena speciální klapka na bezplatné infolince 800 100 613 a dále lze využít zasílání podnětů na info@dpmul.cz. Při hlášení poruch bude zapotřebí uvést místo poruchy (ulice a číslo popisného domu) a číslo stožáru.

 

v Ústí nad Labem dne 14. prosince 2020 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí