Logo DPmÚL

Tisková zpráva

21. 03. 2022
Výstavba fotovoltaické elektrárny

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem plánuje v roce 2022 výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE).

Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na administrativní budově ve vozovně Předlice. Předpokládáme, že její výkon bude 47,36kWp, který by měl plně pokrýt spotřebu energie v administrativní budově jak v letních, tak v zimních měsících. Ohřev teplé vody je v těchto měsících řešen taktéž elektrickou energií. Vzhledem k tomu, že je FVE dimenzovaná na pokrytí provozních potřeb elektrické energie, nebude doplněna o akumulátory. Návratnost investice lze předpokládat zhruba 8 let. DPmÚL plánuje další FVE i při chystané rekonstrukci budovy údržby autobusů a při plánované výstavbě budovy nového zázemí pro řidiče trolejbusů. Postupnou instalací FVE na střechy nemovitostí budov ve vlastnictví DPmÚL chce společnost přispět ke klimatické neutralitě a snížení energetické náročnosti provozu obou vozoven.  Výstavbou první FVE bude splnění dílčího cíle společnosti, kterým je hospodaření s energetickými zdroji v rámci cílů Green Dealu. DPmÚL již vysoutěžil dodavatele na výstavbu fotovoltaické elektrárny.